1800 Ettersøk videregående - del 2 (NJFF)

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

• Gi kompetanse til å lede og gjennomføre offentlige ettersøk
• Gi utvidet kompetanse til gjennomføring av ettersøk på eget jaktlag eller på vegne av andre
• Spisskompetanse på skuddplassundersøkelser
• Kompetanse på sikkerhet og human avliving i ettersøkssituasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Innføring i ettersøk og trafikk. Viltpåkjørsel- og skuddplassundersøkelse. Avlivingsskuddet.

Stikkord
Hvordan forholde seg til å jobbe på vei og jernbane, hva må en være klar over. Påkjørsler, de vanskelige ettersøkene.Lære seg å vite hva en skal se etter på et skadested, hva viser skadestedet oss og hvor er dyret truffet. Hvordan plassere avlivingsskuddet, trening på hurtig skyting, viktigheten av riktig tilpasset våpen og sikkerhetsvurdering ved bruk av skytevåpen.

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon, praktiske øvelser og praktisk skyting.

Problemstillinger
Kursdeltakerne skal gjennom praktiske øvelser tilføres ferdigheter som øker hundefører og ettersøksekvipasjens kompetanse og forståelse for å lede og gjennomføre vanskelige ettersøk.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Alle som skal skrive avtale med kommunen må medbringe dokumentasjon på at; "Ettersøk videregående - del 1" er gjennomført, at de er registrert i Jegerregisteret, at de har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret.
Alle kursdeltakerne må ha med seg rifle og ammunisjon til kurset.
Det anbefales at heftene «Ettersøk for de viderekommende" og del II fra heftet "Fra valp til godkjent ettersøkshund", fra NJFF, er lest på forhånd.
Det er utarbeidet egen dreiebok med øvelser som kan brukes på skadestedet og egne skyteøvelser, som ligger tilgjengelig for instruktøren på NJFFs instruktørportal.
NJFF har også egne skyteskiver som ligger tilgjengelig i NJFF-butikken.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en av NJFFs fylkesinstruktører i ettersøk.
Eventuelt kan kurset gjennomføres lokalt/regionalt av lokal ettersøksinstruktør, som har fullført "NJFFs jakthund instruktør trinn II (St.plan 1713) og har avtale med fylkeslaget.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset evalueres muntlig og skriftlig etter endt kurs.

Utfyllende opplysninger

Lokaliteter: Undervisningen foregår utendørs, der undervisningen veksler mellom de ulike øvelsesområdene.
Kvalifiserende: Fra 1. april 2016 er det krav om at alle som tar på seg ettersøk for det offentlige, har gjennomført "Ettersøk videregående". Dette kurset oppfyller kravene til Miljødirektoratet. For mer informasjon, se egen instruks i forskriften om jakt, felling og fangst.
Kompetansekrav: Gjennomført og bestått "Ettersøk videregående - del 1" med elektronisk eksamen, være registrert i Jegerregisteret og i tillegg ha ført hund til godkjenning og være eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.