180 Garving av fiskeskinn

Godkjent for 16–18 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Garve fiskeskinn ferdig så det bli lær, som kan brukes til å lage mest små produkter, slik som belter, små væsker, eller som fine detaljer for større skinnprodukter.
Vi skal lære metodene barkgarving, fettgarving og alungarving.
Vi lærer om hvilke sorter fiskeskinn som egner seg best.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Åpent for alle interesserte, ingen krav om spesielle forkunnskaper.

Innhold

Garving av fiskeskinn med forskjellige metoder: bark, fett og alun.

Barkgarving:

  • Vi starter med å skrape fiskehud slik at den blir fri fra all fiskerester og skjell. Det kan brukes nedfrossene fiskehud eller fra fersk fisk. I denne metoden bruker vi garvevann av selje som først må skrape fra treet og så koke. Etterpå kjøler vi ned og legger ferdig skrapet fiskeskinn i vannet. Denne prosessen må gjentas flere ganger. Mellom prosessene må skinnet igjen skrapes. Når garveprosessen er avsluttet, starter arbeidet med å mykgjøre skinnene.

Fettgarving:

  • Her kan vi bruker reinhjerne (kokt) eller matolje og eggeplomme. Det blandes sammen og så etter en tid starter vi med mykgjøringsprosessen.

Alungarving:

  • Her lages det et garvingsvann av alunsalt, Etter en tid kan mykgjøringsprosessen starte. Ut av barkgarving bli det lær slik som vi kjenner det når det er hjemmelaget. De 2 sistnevnte er litt mer pergamentaktig og gjennomsiktige.

Det kan brukes nesten alle fiskeslag, mest har vi brukt gjedde, laks, lake, sei. kveite, ørret, sik (tynn hud), abbor ( mye arbeid å få av skjellene, men fin struktur) Tradisjonelt ble det mest brukt laks (fin størrelse) og lake (super sterk) og gjedde. Vi prøver gjerne fiskehud vi ikke har prøvd før.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det blir delt ut kurskompendium.
Av utstyr trengs verktøy for skraping, kasseroller, kokemuligheter, og bark, egg, olje, alunsalt, evt. andre garvestoffer.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren må ha erfaring i det arbeidet som skal læres. Ingen krav til formell utdanning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.