1799 Betong som dekor og møbel.

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal kunne lage former og kunne støpe betong til både små og større ting/ bruksting. Deltakerne får; - teoretisk innlæring i støping med betong. - kreativ planlegging av produkt. - innføring i hvordan å lage former/forskaling. - praktisk innføring i støping. - lære etterbehandling og finpuss av produktene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer av hagelag og andre interesserte.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Teori om støping av betong ved Gunnar Johannessen og Silje Viken.

Stikkord
Vi går gjennom teori og ser i bøker for å få ideer til hva vi skal lage.

Arbeidsform og gjennomføring
Vi møtes og går gjennom teorien i fellesskap, teoretisk med tegninger og ideer.

Problemstillinger
Hva er det mulig å lage til hage og hus i betong?

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Lage former, finne egnede former, plater etc. til møbler.

Stikkord
Former og forskaling.

Arbeidsform og gjennomføring
Vi tegner hva vi skal lage og finner former til det, eller forskaling der det er nødvendig. Foring av innmat til formene.

Problemstillinger
Hvordan lage formene og forskalingen riktig?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Praktisk støping med betong

Stikkord
Vi blander betong og støper i former og med forskaling.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeide med betong.

Problemstillinger
Hvordan skal vi klare å få betongen i formene og i forskalingen? Vi diskuterer mulige løsninger underveis her.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Siste finish etter støping med betong.

Stikkord
Vi tar ut tingene fra formene og pusser og får de fine, eventuelt fra forskalingen.

Arbeidsform og gjennomføring
Fjerner formene, pusser og maler, og evaluerer.

Problemstillinger
Hvordan behandle gjenstandene slik at de blir penest og mest brukervennlig etterpå?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nilsson, Malin, sv.
Vannspeil og betong i hagen / Malin Nilsson, Camilla Arvidsson ; oversatt av Stein Gabrielsen. - [Oslo] : Gyldendal, 2012. - 127 s. : kol. ill.

Dengin, Yvonne, n., 1961-
Krukker med stil : for alle typer uterom / Yvonne Dengin ; fotografi Anne Manglerud. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2010. - 175 s. : kol. il

Kanskje flere bøker hvis vi finner. Betongblanding, former og forskaling som deltakerne må dekke selv.
Se ovenfor på litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må kunne veilede deltakerne slik at vi får til å støpe betong gjenstander.

Avsluttende prøve/eksamen

Vi evaluerer sammen med lærerne, hva vi har lyktes med og hva som eventuelt har vært vanskelig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.