1799 Betong som dekor og møbel.

Mål

Kursdeltakerne skal kunne lage former og kunne støpe betong til både små og større ting/ bruksting. Deltakerne får; - teoretisk innlæring i støping med betong. - kreativ planlegging av produkt. - innføring i hvordan å lage former/forskaling. - praktisk innføring i støping. - lære etterbehandling og finpuss av produktene.

Målgruppe

Medlemmer av hagelag og andre interesserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Teori om støping av betong ved Gunnar Johannessen og Silje Viken.

Stikkord

Vi går gjennom teori og ser i bøker for å få ideer til hva vi skal lage.

Arbeidsform og gjennomføring

Vi møtes og går gjennom teorien i fellesskap, teoretisk med tegninger og ideer.

Problemstillinger

Hva er det mulig å lage til hage og hus i betong?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Lage former, finne egnede former, plater etc. til møbler.

Stikkord

Former og forskaling.

Arbeidsform og gjennomføring

Vi tegner hva vi skal lage og finner former til det, eller forskaling der det er nødvendig. Foring av innmat til formene.

Problemstillinger

Hvordan lage formene og forskalingen riktig?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Praktisk støping med betong

Stikkord

Vi blander betong og støper i former og med forskaling.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeide med betong.

Problemstillinger

Hvordan skal vi klare å få betongen i formene og i forskalingen? Vi diskuterer mulige løsninger underveis her.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Siste finish etter støping med betong.

Stikkord

Vi tar ut tingene fra formene og pusser og får de fine, eventuelt fra forskalingen.

Arbeidsform og gjennomføring

Fjerner formene, pusser og maler, og evaluerer.

Problemstillinger

Hvordan behandle gjenstandene slik at de blir penest og mest brukervennlig etterpå?

Litteratur/materiell for deltakerne

Nilsson, Malin, sv.
Vannspeil og betong i hagen / Malin Nilsson, Camilla Arvidsson ; oversatt av Stein Gabrielsen. - [Oslo] : Gyldendal, 2012. - 127 s. : kol. ill.

Dengin, Yvonne, n., 1961-
Krukker med stil : for alle typer uterom / Yvonne Dengin ; fotografi Anne Manglerud. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2010. - 175 s. : kol. il

Kanskje flere bøker hvis vi finner. Betongblanding, former og forskaling som deltakerne må dekke selv.

Krav til lærer/instruktør

Må kunne veilede deltakerne slik at vi får til å støpe betong gjenstander.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Se ovenfor på litteratur.

Opplegg for evaluering

Vi evaluerer sammen med lærerne, hva vi har lyktes med og hva som eventuelt har vært vanskelig.