1798 Ettersøk av villsvin

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

• Gi kompetanse til å lede og gjennomføre ettersøk på villsvin.\ • Spisskompetanse på skuddplassundersøkelser.\ • Kompetanse på sikkerhet og human avliving i ettersøkssituasjoner.\ • Kompetanse på bruk av hund ved sporing og bruk av løshund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ettersøksjegere med spesiell interesse for ettersøk på villsvin og ettersøksjegere som er godkjent for offentlige ettersøk. Ekvipasjen må ha deltatt på Ettersøk grunnkurs, studieplan 1072, samt ført hund frem til godkjent ettersøksekvipasje.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Lede og gjennomføre ettersøk på villsvin.

Stikkord
Tema 1: Lovverk og ansvar (0,5 time)
Tema 2: Anatomi, skudd- og trafikkskader (1 time)
Tema 3: Påkjørsel-/ Skuddplassundersøkelse, praktisk (2 timer)
Tema 4: Hundearbeid, spor- og løshund (1 time)
Tema 5: Selve ettersøket (1,5 time)
Tema 6: Avlivningsskuddet, praktisk (2 timer)
Aktuelt lovverk for ettersøk og for det offentlige.
Lære seg å vite hva en skal se etter på et skadested, og vurdere hvor er dyret truffet/skadet.
Hvordan bruke hund i ettersøk på villsvin, arbeidsmetoder og spesielle utfordringer.
Hvordan plassere avlivningsskuddet, trening på hurtig skyting og viktigheten av riktig tilpasset våpen.
Tema skal du utdype med stikkord. Det kan være hovedpunkter som vil bli tatt opp, eller en disposisjon for arbeidet på det enkelte møtet.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesninger inne og praktiske øvelser ute.
Lokaliteter:
Mesteparten av undervisningen foregår innendørs, men det bør være i umiddelbar nærhet til øvelsesområdet og til skytebane for å sikre vekslinger mellom teori og praksis.

Problemstillinger
Gi den aktuelle ettersøksjegeren både teoretiske og praktiske kunnskaper for å kunne gjennomføre et ettersøk på villsvin.
Der det faller naturlig, er det fornuftig å forberede diskusjon omkring temaet. Bruk muligheten for meningsutveksling. Det er en klar studiemessig fordel om dette er tilrettelagt på forhånd.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det er utarbeidet egen PP med notatsider for kursdeltakerne.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en av NJFFs fylkesinstruktører i ettersøk. Eksterne kompetente foredragsholdere hentes inn ved behov.

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ingen kunnskapstest etter ferdig kurs.
I tillegg anbefales det å gjennomføre test av hund (inngår ikke i kurset), med
Tema 7: Test av sporhund på wire-svin (1 time). Kan gjennomføres hos gjennom NJFFs fylkeslag.
Tema 8: Test av løshund på svensk anleggstest (1 time). Må gjennomføres i godkjent hegn i Sverige.

Utfyllende opplysninger

Kurset skal gi ettersøksjegere en bredere forståelse for hvordan han eller hun skal gjennomføre et ettersøk av et skadet villsvin.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.