1797 Fagkurs: Soppmikroskopering

Godkjent for 8–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal bli i stand til å benytte et mikroskop for soppidentifisering, samt kjenne de viktigste soppslekter mikroskopisk for å kunne foreta identifiseringer ved soppforgiftninger.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Soppsakkyndige, næringsmiddelinspektører og andre som har gjennomgått grunnkurs i sopp.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Om mikroskopet. Fagterminologi. Mikroskopering. Mikroskopiske karakterer. Praktisk mikroskopering.

Stikkord
Lære å stille inn mikroskopet. Lære om kjemiske reagenser. Bli kjent med generelle termer /begreper. Lære å lage gode preparater. Gjennomgang av mikroskopiske karakterer som sporetyper, cystider, basidier og hatthudstrukturer. Praktisk mikroskopering med veiledning.

Arbeidsform og gjennomføring
Kursdeltakerne jobber ved hvert sitt mikroskop. Alle lærer å stille inn mikroskopet riktig før bruk. Forelesning med gjennomgang av kjemiske reagenser og mikroskopiteknikker. Gjennomgang og demonstrasjon av mikroskopiske karakterer. Kursdeltakerne kan følge teori og praktisk arbeid via storskjerm tilknyttet kursleders pc og mikroskop. Kursleder bistår hver deltaker under praktisk mikroskopering.

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Praktisk mikroskopi fortsetter. Bestemmelsesøvelser. Nøkkelbruk.

Stikkord
Kursdeltakerne får ukjent materiale å jobbe med. De skal lage et godt preparat, bruke mikroskopet riktig og tilsette riktige reagenser for å få fram mest mulig informasjon om soppen. De blir lært opp i nøkkelbruk.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning med gjennomgang av nøkkelbruk for å bestemme sopp utifra mikroskopiske karakterer. Praktiske oppgaver med bestemmelsesøvelser. Kursleder illustrerer via storskjerm, veileder og bistår deltakerne i bestemmelsesarbeidet ved behov.

Problemstillinger
Mikroskopi av sopp - hva oppnår man? Riktigere og sikrere bestemmelser. Mer arbeid og mer frustrasjon? Husk, mikroskopiske kjennetegn er viktig informasjon i bestemmelsesarbeidet og disse må finnes på fersk materiale!

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Gulden: Rørsopper og skivesopper under mikroskopet\\
Breitenbach & Kränzlin: Pilze der Schweiz, vol. 3-6\\
Knudsen &Vesterholt: Funga Nordica

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kursledere må ha god kunnskap om sopp og beherske mikroskopering av sopp.

Avsluttende prøve/eksamen

Kursdeltakerne får utdelt studieforbundets "Evalueringsskjema" som de kan fylle ut og levere anonymt.
Kursledere får resultatene av undersøkelsen.
Resultatet av undersøkelsen blir lagret hos forbundet.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen beskriver flere samlinger og kan både organiseres som dags- og helgekurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.