1797 Sopp: Grunnkurs i mikroskopering av sopp

Godkjent for 10–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 20 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset gir grunnleggende opplæring i bruk av mikroskop. Gjennom praktiske bestemmelsesøvelser skal deltakeren bli i stand til å benytte et mikroskop for soppidentifisering.

 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer alle som har gjennomgått Utdanning for soppsakkyndige eller har tilsvarende kunnskap.

Innhold

Kursdeltakerne får grunnleggende opplæring i bruk av mikroskop og blir gjennom praktiske bestemmelsesøvelser i stand til å benytte et mikroskop for soppidentifisering.

Disse temaene gjennomgås:

  • Gjennomgang av mikroskopet
  • Fagterminologi
  • Mikroskopiske karakterer
  • Lage preparater
  • Bruk av reagenser
  • Nøkkelbruk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det skal være rikelig med godt, pedagogisk soppmateriale tilgjengelig på kurset, samt nødvendig materiell (dekkglass, reagenser, skalpell og pinsett)

NSNF har utgitt et hefte som gir det teoretiske grunnlaget for kurset - Storsopper under mikroskopet. Det kan kjøpes i forbundets nettbutikk.

Sjekk også NSNFs oversikt på faglitteratur på sopp, som oppdateres årlig. Nordeuropas svampe 1-2 av Jens H. Petersen og Thomas Læssøe er en nyttig kilde for kunnskap om sporeformer for artene. Mange slektsmonografier inneholder også denne typen stoff som er nødvendig ved mikroskopering.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset skal i størst mulig grad være praktisk. Man bør ha et mikroskop til hver 2-3 deltaker. Opplæringen skjer gjennom praktiske øvelser med tørket eller ferskt material av sopp.

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må ha god praktisk erfaring med mikroskopering av sopp.

Avsluttende prøve/eksamen

Kuret har ingen avsluttende prøve.

Utfyllende opplysninger

Forbundet har fem mikroskoper til gratis utlån til disse kursene. All informasjon ligger i Styrehåndboken for tillitsvalgte i NSNF på denne lenken. (krever innlogging som medlem i NSNF)

Gjennomførte kurs gir rett til tilskudd fra NSNF. Se styrehåndboken for gjeldende satser. Utbetaling av tilskudd forutsetter at arrangøren sender rapport for godkjent kurs til post@soppognyttevekster.no

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.