1797 Soppmikroskopering

Mål

Kursdeltakerne skal bli i stand til å benytte et mikroskop for soppidentifisering, samt kjenne de viktigste soppslekter mikroskopisk for å kunne foreta identifiseringer ved soppforgiftninger.

Målgruppe

Soppsakkyndige, næringsmiddelinspektører og andre som har gjennomgått grunnkurs i sopp.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 20 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er beregnet som et helgekurs med to fulle arbeidsdager lørdag -søndag, eller med start fredag kveld.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Om mikroskopet. Fagterminologi. Mikroskopering. Mikroskopiske karakterer. Praktisk mikroskopering.

Stikkord

Lære å stille inn mikroskopet. Lære om kjemiske reagenser. Bli kjent med generelle termer /begreper. Lære å lage gode preparater. Gjennomgang av mikroskopiske karakterer som sporetyper, cystider, basidier og hatthudstrukturer. Praktisk mikroskopering med veiledning.

Arbeidsform og gjennomføring

Kursdeltakerne jobber ved hvert sitt mikroskop. Alle lærer å stille inn mikroskopet riktig før bruk. Forelesning med gjennomgang av kjemiske reagenser og mikroskopiteknikker. Gjennomgang og demonstrasjon av mikroskopiske karakterer. Kursdeltakerne kan følge teori og praktisk arbeid via storskjerm tilknyttet kursleders pc og mikroskop. Kursleder bistår hver deltaker under praktisk mikroskopering.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk mikroskopi fortsetter. Bestemmelsesøvelser. Nøkkelbruk.

Stikkord

Kursdeltakerne får ukjent materiale å jobbe med. De skal lage et godt preparat, bruke mikroskopet riktig og tilsette riktige reagenser for å få fram mest mulig informasjon om soppen. De blir lært opp i nøkkelbruk.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning med gjennomgang av nøkkelbruk for å bestemme sopp utifra mikroskopiske karakterer. Praktiske oppgaver med bestemmelsesøvelser. Kursleder illustrerer via storskjerm, veileder og bistår deltakerne i bestemmelsesarbeidet ved behov.

Problemstillinger

Mikroskopi av sopp - hva oppnår man? Riktigere og sikrere bestemmelser. Mer arbeid og mer frustrasjon? Husk, mikroskopiske kjennetegn er viktig informasjon i bestemmelsesarbeidet og disse må finnes på fersk materiale!

Litteratur/materiell for deltakerne

Gulden: Rørsopper og skivesopper under mikroskopet
Breitenbach & Kränzlin: Pilze der Schweiz, vol. 3-6
Knudsen &Vesterholt: Funga Nordica

Krav til lærer/instruktør

Kursledere må ha god kunnskap om sopp og beherske mikroskopering av sopp.

Opplegg for evaluering

Kursdeltakerne får utdelt studieforbundets "Evalueringsskjema" som de kan fylle ut og levere anonymt. Kursledere får resultatene av undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen blir lagret hos forbundet.