1796 Akvarellmaling og blomsterdekorasjon

Mål

Jeg skal lære meg maleteknikker innenfor akvarellmaling.
Jeg skal kunne sette sammen en blomsterdekorasjon til ulike anledninger.
- Få innsikt i ulike materialvalg og binde og maleteknikker. - Lære om kreativitet og komposisjon.

Målgruppe

Juniorer og Seniorer i 4H. Ingen krav til forkunnskaper

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Deltakeren kan ta med seg vaser og boller.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Akvarellmaling og papiret

Stikkord

Akvarell. Stilleben. Introduksjon. Bli kjent. Farger. Transparente. Vannløslige farger. Maleteknikken. Gouache. Historie

Arbeidsform og gjennomføring

Se filmer som tar for seg maletekniske detaljer, og forberedelser til dine første ferdige arbeider. Forelesning.

Problemstillinger

Hvile forberedelser er nødvendig? Hvilket produkt skal man lage? Forventninger?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Akvarellmaling og papiret (Forts.)

Stikkord

Akvarell. Stilleben. Introduksjon. Bli kjent. Farger. Transparente. Vannløslige farger. Maleteknikken. Gouache. Historie

Arbeidsform og gjennomføring

Forberedelser til dine første ferdige arbeider. Forelesning. Idemyldring. Instruktør presenterer tematikk og en oppgave som skal gi praktisk øvelse på begynnelsen av kursøkten. Instruktør veileder.

Problemstillinger

Hvordan tegne en gitt tematikk?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Blomsterdekorasjon

Stikkord

Montering. Sammensetting. Blomster. Sorter. Tilbehør. Innpakking. Pleie. Flora. Gave. Anledning. Oasis. Buketter.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon. Foredrag. Instruksjon og praktisk trening. Noe veiledning. Deltakerne skal få kunnskap rundt hvordan man behandler blomstene. Hvilke typer oppsetninger man kan lage. Hvilke typer blomster som passer med hverandre. Hva har vi av tilbehør (pynt). Minimalistisk vs maksimalistisk. Fargekombinasjoner. Deltakerne får selv prøve å lage blomsterdekorasjoner

Problemstillinger

Hvordan formidle beskjed gjennom blomster?

4. samling

Tema

Utforske akvarellmaling

Stikkord

Oppgave. Lekse. Produkt.

Arbeidsform og gjennomføring

En praktisk lekse deltakeren skal gjøre til neste kursøkt. Valgfritt blant temaer.

Problemstillinger

Hvordan ta i bruk de lærte teknikkene?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Den kreative avslutningen

Stikkord

Samling. Utstilling. Kreativitet. Praktisk. Idemyldring. Planlegging. Gjennomføring. Evaluering

Arbeidsform og gjennomføring

Instruktør presenterer tematikk og en oppgave som skal gi praktisk øvelse på begynnelsen av kursøkten. Instruktør veileder. Det skal settes opp en utstilling av produktene, så deltakerne må være med å lage en presentabel utstilling, med både blomsterdekorasjoner og maleprodukter. Evaluering av kurset i plenum.

Problemstillinger

Utstilling og ferdigstillelse av produkter og blomsteroppsetninger

Krav til lærer/instruktør

God til å formidle kunnskap, og inspirerer deltakerne med sin kunst. Se hva deltakerne mestrer og roser/veileder deretter.

Opplegg for evaluering

Utstilling med minst 4 arbeid