1796 Akvarellmaling og blomsterdekorasjon

Godkjent for 4–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Jeg skal lære meg maleteknikker innenfor akvarellmaling.\\ Jeg skal kunne sette sammen en blomsterdekorasjon til ulike anledninger.\\ - Få innsikt i ulike materialvalg og binde og maleteknikker. - Lære om kreativitet og komposisjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Juniorer og Seniorer i 4H. Ingen krav til forkunnskaper

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Akvarellmaling og papiret

Stikkord
Akvarell. Stilleben. Introduksjon. Bli kjent. Farger. Transparente. Vannløslige farger. Maleteknikken. Gouache. Historie

Arbeidsform og gjennomføring
Se filmer som tar for seg maletekniske detaljer, og forberedelser til dine første ferdige arbeider. Forelesning.

Problemstillinger
Hvile forberedelser er nødvendig? Hvilket produkt skal man lage? Forventninger?

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Akvarellmaling og papiret (Forts.)

Stikkord
Akvarell. Stilleben. Introduksjon. Bli kjent. Farger. Transparente. Vannløslige farger. Maleteknikken. Gouache. Historie

Arbeidsform og gjennomføring
Forberedelser til dine første ferdige arbeider. Forelesning. Idemyldring. Instruktør presenterer tematikk og en oppgave som skal gi praktisk øvelse på begynnelsen av kursøkten. Instruktør veileder.

Problemstillinger
Hvordan tegne en gitt tematikk?

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Blomsterdekorasjon

Stikkord
Montering. Sammensetting. Blomster. Sorter. Tilbehør. Innpakking. Pleie. Flora. Gave. Anledning. Oasis. Buketter.

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon. Foredrag. Instruksjon og praktisk trening. Noe veiledning. Deltakerne skal få kunnskap rundt hvordan man behandler blomstene. Hvilke typer oppsetninger man kan lage. Hvilke typer blomster som passer med hverandre. Hva har vi av tilbehør (pynt). Minimalistisk vs maksimalistisk. Fargekombinasjoner. Deltakerne får selv prøve å lage blomsterdekorasjoner

Problemstillinger
Hvordan formidle beskjed gjennom blomster?

4. samling
Tema
Utforske akvarellmaling

Stikkord
Oppgave. Lekse. Produkt.

Arbeidsform og gjennomføring
En praktisk lekse deltakeren skal gjøre til neste kursøkt. Valgfritt blant temaer.

Problemstillinger
Hvordan ta i bruk de lærte teknikkene?

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Den kreative avslutningen

Stikkord
Samling. Utstilling. Kreativitet. Praktisk. Idemyldring. Planlegging. Gjennomføring. Evaluering

Arbeidsform og gjennomføring
Instruktør presenterer tematikk og en oppgave som skal gi praktisk øvelse på begynnelsen av kursøkten. Instruktør veileder. Det skal settes opp en utstilling av produktene, så deltakerne må være med å lage en presentabel utstilling, med både blomsterdekorasjoner og maleprodukter. Evaluering av kurset i plenum.

Problemstillinger
Utstilling og ferdigstillelse av produkter og blomsteroppsetninger

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

God til å formidle kunnskap, og inspirerer deltakerne med sin kunst. Se hva deltakerne mestrer og roser/veileder deretter.

Avsluttende prøve/eksamen

Utstilling med minst 4 arbeid

Utfyllende opplysninger

Deltakeren kan ta med seg vaser og boller.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.