1795 Turn

Mål

Utføre varierte turnaktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter.
- Lære om oppvarming og kroppen som pyramide.
- Få innsikt i basisferdigheter i koordinasjon og balanse, styrke og bevegelighet... - Lære om sikkerhet og bruk av apparater.
- Lære samarbeid ved ulike samarbeidsøvelser.

Målgruppe

Juniorer og seniorer i 4H. Krever ingen forkunnskaper. Bygger på idrettens grunnstige, med forskjellige nivåer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Still i teningstøy

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Introduksjon og oppvarming

Stikkord

Oppvarming. Kroppen som apparat. Forlengs rulle. Baklengs rulle. Hjul. Pyramide.

Arbeidsform og gjennomføring

Deltakerne utforsker og lager enkle bevegelseskombinasjoner, egne eller ut fra idrettsaktiviteten. Alene, i par, i grupper. Demonstrasjoner og instruksjon. Praktisk trening.

Problemstillinger

Utføre basisferdigheter i aktiviteter med kroppen

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Koordinasjon og balanse, styrke og bevegelighet.

Stikkord

Basisferdigheter, hoppe, balanse, muskel,teknikk

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og demonstrasjon. Praktisk trening og fysisk aktivitet.

Problemstillinger

Hvordan opprettholde en god kroppsholdning?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Apparatturn og sikkerhet

Stikkord

Apparat. skranke, bom, trampoline, bukk, ringer, svingstang, trampett,

Arbeidsform og gjennomføring

Vi går gjennom apparater, hvordan de brukes og noen sikkerhetsrutiner under utførelser for noen apparat. Praktisk trening i apparatene. Utforsking.

Problemstillinger

Ulike teknikker i ulike apparater

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Samarbeid

Stikkord

Samarbeidsøvelser. Pyramider. Turn som samarbeid. Rytme. Håndstående. Hodestående.

Arbeidsform og gjennomføring

Vi utforsker turn gjennom samarbeidsøvelser, i par eller i gruppe.

Problemstillinger

Hvordan hjelpe partner?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Hinderløype

Stikkord

Konkurranser. Hinderløype. Utfordring. Sammensatt turn. Samarbeid. Individ. Intervall.

Arbeidsform og gjennomføring

Deler oss i grupper. Hver gruppe skal lage øvelser innenfor ulike tema, som tilslutt skal settes sammen i en stor hinderløype. Gruppene må forklare øvelsene. Vi legger inn konkurranse.

Problemstillinger

Hvordan lage en variert og god hinderløype?

Litteratur/materiell for deltakerne

http://ndla.no/nb/node/125487

Krav til lærer/instruktør

Turner, kunnskap til progresjon i idretten, kjenne apparater og teknikker.

Opplegg for evaluering

Observasjoner av ferdigheter under kurset. Avslutte med en hinderløype og pyramide.