1795 Turn

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Utføre varierte turnaktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter.
Lære om oppvarming og kroppen som pyramide
Få innsikt i basisferdigheter i koordinasjon og balanse, styrke og bevegelighet
Lære om sikkerhet og bruk av apparater
Lære samarbeid ved ulike samarbeidsøvelser

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Juniorer og seniorer i 4H. Krever ingen forkunnskaper. Bygger på idrettens grunnstige, med forskjellige nivåer

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Introduksjon og oppvarming

Stikkord
Oppvarming. Kroppen som apparat. Forlengs rulle. Baklengs rulle. Hjul. Pyramide.

Arbeidsform og gjennomføring
Deltakerne utforsker og lager enkle bevegelseskombinasjoner, egne eller ut fra idrettsaktiviteten. Alene, i par, i grupper. Demonstrasjoner og instruksjon. Praktisk trening.

Problemstillinger
Utføre basisferdigheter i aktiviteter med kroppen

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Koordinasjon og balanse, styrke og bevegelighet.

Stikkord
Basisferdigheter, hoppe, balanse, muskel,teknikk

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon og demonstrasjon. Praktisk trening og fysisk aktivitet.

Problemstillinger
Hvordan opprettholde en god kroppsholdning?

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Apparatturn og sikkerhet

Stikkord
Apparat. skranke, bom, trampoline, bukk, ringer, svingstang, trampett,

Arbeidsform og gjennomføring
Vi går gjennom apparater, hvordan de brukes og noen sikkerhetsrutiner under utførelser for noen apparat. Praktisk trening i apparatene. Utforsking.

Problemstillinger
Ulike teknikker i ulike apparater

4. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Samarbeid

Stikkord
Samarbeidsøvelser. Pyramider. Turn som samarbeid. Rytme. Håndstående. Hodestående.

Arbeidsform og gjennomføring
Vi utforsker turn gjennom samarbeidsøvelser, i par eller i gruppe.

Problemstillinger
Hvordan hjelpe partner?

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Hinderløype

Stikkord
Konkurranser. Hinderløype. Utfordring. Sammensatt turn. Samarbeid. Individ. Intervall.

Arbeidsform og gjennomføring
Deler oss i grupper. Hver gruppe skal lage øvelser innenfor ulike tema, som tilslutt skal settes sammen i en stor hinderløype. Gruppene må forklare øvelsene. Vi legger inn konkurranse.

Problemstillinger
Hvordan lage en variert og god hinderløype?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

http://ndla.no/nb/node/125487

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Turner, kunnskap til progresjon i idretten, kjenne apparater og teknikker.

Avsluttende prøve/eksamen

Observasjoner av ferdigheter under kurset. Avslutte med en hinderløype og pyramide.

Utfyllende opplysninger

Still i teningstøy

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.