1794 Sang

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Jeg skal lære å bruke min stemme riktig, gjennom å utforske sangteknikker.\\ - Lære gjennom å kartlegge.\\ - Få innsikt i oppvarming, improvisasjon, ulik stemmeteknikk.\\ - Få innsikt i tekstarbeide, kreativitet og fremføring

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Juniorer og seniorer i 4H (Nybegynnere og viderekommende)

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Bli kjent med sang

Stikkord
Bli kjent. Samhold. Miljø. Oppvarming. Kartlegging. Improvisasjon.

Arbeidsform og gjennomføring
Sangleker og enkle toneøvelser. Vi sitter i ring og blir kjent.

Problemstillinger
Hvordan bli varm i stemmen? Bli kjent med hverandre.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Stemmens 4 gir og støtte stemmen med kroppen (Stemmeteknikk).

Stikkord
Stemmebruk. Klang. Rytmikk. Improvisasjon. Pusteteknikk.

Arbeidsform og gjennomføring
Lære å støtte stemmen med kroppen og om stemmens 4 gir. Praktisk trening med en morsom, effektiv og inspirerende tilnærming til sang og stemmebruk. Synge i kor, allsang. Utforske stemmen. Stemmegrupper

Problemstillinger
Hvordan lage forskjellige klangfarge, rytmikk og improvisasjon

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Vi synger og jobber med tekstmateriale fra hver deltaker.

Stikkord
Lyd. Kropp. Improvisasjon. Sang. Stemme. Tekstmateriale. Lytte til andre. Kreativitet.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell veiledning. Lytte til andre. Feedback og respons deling. Diskusjon.

Problemstillinger
Hvordan gi konstruktiv tilbakemelding?

4. samling
Tema
Velge sanger og øve

Stikkord
Øving. Selvstendig.

Arbeidsform og gjennomføring
Deltakerne øver på sine valgte sanger. Forsker selv på stemmen gjennom å ta i bruk teknikker som vi har gått gjennom.

Problemstillinger
Å utforske og finne sin egen stemme.

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Rollespill. Fremføring. Evaluering

Stikkord
Solo. Kor. Allsang. Evaluering.

Arbeidsform og gjennomføring
Rollespill. Deltakerne velger seg sanger sammen ellr hver for seg. Vi øver og øver. Sangene som blir valgt skal fremføres på slutten av kurset, foran et gitt publikum.

Problemstillinger
Hvordan få frem stemmen og holde nervene på plass ved publikum til stede?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Bakgrunn innen musikk, erfaring med inspirerende tilnærming til sang og stemmebruk

Avsluttende prøve/eksamen

Fremføre en sang i solo eller duett, og i kor.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.