1794 Sang

Mål

Jeg skal lære å bruke min stemme riktig, gjennom å utforske sangteknikker.
- Lære gjennom å kartlegge.
- Få innsikt i oppvarming, improvisasjon, ulik stemmeteknikk.
- Få innsikt i tekstarbeide, kreativitet og fremføring

Målgruppe

Juniorer og seniorer i 4H (Nybegynnere og viderekommende)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Bli kjent med sang

Stikkord

Bli kjent. Samhold. Miljø. Oppvarming. Kartlegging. Improvisasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Sangleker og enkle toneøvelser. Vi sitter i ring og blir kjent.

Problemstillinger

Hvordan bli varm i stemmen? Bli kjent med hverandre.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Stemmens 4 gir og støtte stemmen med kroppen (Stemmeteknikk).

Stikkord

Stemmebruk. Klang. Rytmikk. Improvisasjon. Pusteteknikk.

Arbeidsform og gjennomføring

Lære å støtte stemmen med kroppen og om stemmens 4 gir. Praktisk trening med en morsom, effektiv og inspirerende tilnærming til sang og stemmebruk. Synge i kor, allsang. Utforske stemmen. Stemmegrupper

Problemstillinger

Hvordan lage forskjellige klangfarge, rytmikk og improvisasjon

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Vi synger og jobber med tekstmateriale fra hver deltaker.

Stikkord

Lyd. Kropp. Improvisasjon. Sang. Stemme. Tekstmateriale. Lytte til andre. Kreativitet.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell veiledning. Lytte til andre. Feedback og respons deling. Diskusjon.

Problemstillinger

Hvordan gi konstruktiv tilbakemelding?

4. samling

Tema

Velge sanger og øve

Stikkord

Øving. Selvstendig.

Arbeidsform og gjennomføring

Deltakerne øver på sine valgte sanger. Forsker selv på stemmen gjennom å ta i bruk teknikker som vi har gått gjennom.

Problemstillinger

Å utforske og finne sin egen stemme.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Rollespill. Fremføring. Evaluering

Stikkord

Solo. Kor. Allsang. Evaluering.

Arbeidsform og gjennomføring

Rollespill. Deltakerne velger seg sanger sammen ellr hver for seg. Vi øver og øver. Sangene som blir valgt skal fremføres på slutten av kurset, foran et gitt publikum.

Problemstillinger

Hvordan få frem stemmen og holde nervene på plass ved publikum til stede?

Krav til lærer/instruktør

Bakgrunn innen musikk, erfaring med inspirerende tilnærming til sang og stemmebruk

Opplegg for evaluering

Fremføre en sang i solo eller duett, og i kor.