1793 Hopchidado - kampsport

Mål

Få opplæring i grunnleggende teknikker i Hapchidado. Gjennomføre Kata som presentasjon.

Målgruppe

Juniorer og Senior i 4H

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

På kurset benytter deltakerne egne treningsklær for innebruk. Antall deltakere bør være partall.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Praktisk informasjon om gjennomføring av kurset og introduksjon av kampsportgrenene.

Stikkord

Introduksjon. Informasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori i klasserom. Introduksjon av de forskjellige kampsportgrenene, som har hatt innflytelse i oppbygging av Hapchidado som egen gren. Forelesning.

Problemstillinger

Hva er hapchidado?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnleggende teknikker i Hapchidado. Oppvarming og uttøyning.

Stikkord

Utprøving. Balansetrening.

Arbeidsform og gjennomføring

Demontrasjon av teknikker. Teknikkarbeid med partner. Teknikkarbeid med flere "angripere". Undervisning i hvordan man omdirigerer motstanderens energi/angrep. Balansetrening. Praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Hvordan falle for å unngå skade?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Kata - en rekke teknikker og bevegelser, satt sammen i et fast mønster som skal simulere en kampsituasjon.

Stikkord

Kata. utholdenhetstrening. Kampsituasjon. Praktisk trening.

Arbeidsform og gjennomføring

Utholdenhetstrening med musikk. Praktisk trening med veiledning og demonstrering.

Problemstillinger

Hvordan løse forskjellige situasjoner som kan dukke opp under kamp?

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Kata - en rekke teknikker og bevegelser, satt sammen i et fast mønster som skal simulere en kampsituasjon.

Stikkord

Observere.

Arbeidsform og gjennomføring

Vi ser på diverse filmklipp med demonstrasjon av teknikker. Samtaler om mønstre i en kampsituasjon.

Problemstillinger

Hvordan løse forskjellige situasjoner som kan dukke opp.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Øve og presentere Kata

Stikkord

Utholdenhetstrening. Kampsport. Presentasjon. Øving. Samarbeid

Arbeidsform og gjennomføring

Vi setter sammen teknikker til en presentasjon. Øver gjennom.

Problemstillinger

Hvordan presentere Hopchidado for et publikum.

Litteratur/materiell for deltakerne

https://www.google.no/?gfe_rd=cr&ei=gZ4YV6_9K7Gr8wfQ97nQDQ&gws_rd=ssl#q=Hapchidado&tbm=vid

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

http://www.hapchidado.com/Norge.html

Opplegg for evaluering

Presentasjon