1791 Sporkurs NRH

Mål

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap i spor utover ren nybegynnerkunnskap. Være ett steg nærmere målet som godkjent ekvipasje sommer NRH.

Målgruppe

Alle som skal godkjenne i NRH

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Helge kurs

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord

Vinkler, tid, lengde, terrengskifte, spor med forstyrrelser. Jobbe utfra ståstedet til den enkelte ekvipasje

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon om hvor den enkelte ekvipasje står og hva som må jobbes med.

Problemstillinger

Øke vanskelighetsgrad - hva trenger den enkelte hund av påvirkning? Hva må fører legge vekt på?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk sporarbeid

Stikkord

Vi utvider "sporbegrepet. Muligheter for å prøve seg på døgnspor, nattspor og langspor (over 3 km)

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger

Gi råd for videre arbeid.

Litteratur/materiell for deltakerne

"Nosarbete- en bok om spårr og uppletande" av Maria Hagstrøm. "Spårhunden" av Inki Sjøsten.

Krav til lærer/instruktør

Ønskelig med NKKs kurs trinn 2 bruks, eller utdannet instruktør NRH. Noen års erfaring med sporarbeid samt å ha instruert kurs tidligere kan oppveie for manglende formell utdanning.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Nosarbete- en bok om spår og uppletande" av Maria Hagstrøm. "Spårhunden" av Inki Sjøsten.

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema skal sendes ut etter endt kurs.