1791 Sporkurs NRH

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap i spor utover ren nybegynnerkunnskap. Være ett steg nærmere målet som godkjent ekvipasje sommer NRH.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som skal godkjenne i NRH

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord
Vinkler, tid, lengde, terrengskifte, spor med forstyrrelser. Jobbe utfra ståstedet til den enkelte ekvipasje

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjon om hvor den enkelte ekvipasje står og hva som må jobbes med.

Problemstillinger
Øke vanskelighetsgrad - hva trenger den enkelte hund av påvirkning? Hva må fører legge vekt på?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Praktisk sporarbeid

Stikkord
Vi utvider "sporbegrepet. Muligheter for å prøve seg på døgnspor, nattspor og langspor (over 3 km)

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger
Gi råd for videre arbeid.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Nosarbete- en bok om spår og uppletande" av Maria Hagstrøm. "Spårhunden" av Inki Sjøsten.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ønskelig med NKKs kurs trinn 2 bruks, eller utdannet instruktør NRH. Noen års erfaring med sporarbeid samt å ha instruert kurs tidligere kan oppveie for manglende formell utdanning.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema skal sendes ut etter endt kurs.

Utfyllende opplysninger

Helge kurs

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.