1790 Ettersøk grunnkurs, trinn 2

Mål

Deltagerne skal i løpet av kurset øke sin forståelse av å lese hund og lære flere metoder for å trene opp en ettersøkshund. Deltagerne vil få hjelp til personlige utfordringer.

Målgruppe

Dette kurset passer for ekvipasjen som allerede kan følge et spor, men ønsker faglig påfyll, nye treningsmetoder og økt kunnskap om å lese hund. Ekvipasjen må ha deltatt på Ettersøk grunnkurs, studieplan 1072.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for minimum 5 deltagere.

Eventuelle merknader

Dette kurset passer for deg som allerede kan følge et spor, men ønsker faglig påfyll, nye treningsmetoder og økt kunnskap om å lese hund. Kurset består av fem tema som tar for seg følgende: markering, å lese hunden, sporrenhet, tapsarbeid og belønning i sporet. For instruktører vil det følge med en øvelsesbank til hver leksjon som kan brukes til inspirasjon. For deltager vil dette være et krevende kurs som går over fire kvelder. Du må påberegne en del egentrening hjemme for å få full utnyttelse av dette kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

(0,5 time) Presentasjon og målsetning. (0,5 time) Teori om observasjon. Hvordan lese hund? (1,5 timer) Gå spor med deltagerne for å se hvordan alle ligger an. (0,5 time) Markering

Stikkord

Gjennomgang av program, presentasjon av kursholder og deltakere, samt praktisk info. Hvilket grunnlag har deltagerne? Hva ønsker de få ut av kurset? Teori om observajon. Hvordan leser du hund, hva skal du se etter? Gå prøvespor. Noter stikkord for hver ekvipasje. Innlæring av markering.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

(1 time) Markering og belønning (2 timer) Å lese hunden

Stikkord

Hundene bør ha lært at interesse for en gjenstand utløser belønning. Videreutvikle markering i søk etter gjenstand. Utvikle belønningsmetoder i markeringen som senere også kan brukes i sporet. Ulike praktiske oppgaver for å bevisstgjøre hundefører og lære nye treningsmetoder for å lære å lese sin egen hund.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

(1 time) Markering og belønning (2 timer) Tapsarbeid

Stikkord

Spore på ulikt underlag. Direkte belønning. Forklare hvordan dette kan overføres til f.eks markering av sårleie. Hvordan jobber hunden ved tap? Klarer du å identifisere at hunden har tap? Ulike praktiske øvelser for å utvikle hundens problemløsningsadferd i samarbeid med fører. Pause under sporingsarbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

(2 timer) Sporrenhet (1 time) Eksamensspor

Stikkord

Ulike øvelser for å avsløre om hunden er sporren, og hvordan du bør jobbe for å få den til å bli det. Å «vente ut» hunden og sporopptak. Eksamensblodspor. Gi en tilbakemelding til hver av deltagerne på hvordan de har forbedret seg i forhold til det første sporet, og hva de fortsatt kan forbedre seg på, for inspirasjon til fortsatt arbeid.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis.

Litteratur/materiell for deltakerne

De fleste kursmodulene trenger tilgang til PP - utstyr for teorigjennomgang og utearealer hvor man kan vise sporlegging og deltakerne skal kunne praktisere sporgåing.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF autorisert instruktør i ettersøk.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det er utviklet en øvelsesbank som instruktøren kan bruke som inspirasjon til kurset.

Opplegg for evaluering

Det er ingen kunnskapstest etter ferdig kurs.