179 Ettersøk videregående (NKK)

Godkjent for 16–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

• Gi kompetanse til å lede og gjennomføre offentlige ettersøk.
• Gi utvidet kompetanse til gjennomføring av ettersøk på eget jaktlag eller på vegne av andre.
• Spisskompetanse på skuddplassundersøkelser.
• Kompetanse på sikkerhet og human avliving i ettersøkssituasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk.

Innhold

Samling 1. Timer med lærer: 8

Ettersøk videregående. Teori med E-læring.

  • Tema 1: Lovverk og ansvar. Aktuelt lovverk, forskrifter og andre relevante bestemmelser for ettersøk og for det offentlige.
  • Tema 2: Kommunens rolle og ansvar. Rettigheter og plikter ved å ta på seg offentlige ettersøksoppdrag, og kommunens rolle og ansvar.
  • Tema 3: Sikkerhet og kommunikasjon. Ettersøk kan være risikofylt og det er viktig å kunne god sikkerhet og kommunikasjon.
  • Tema 4: Viltpåkjørsel- og skuddplassundersøkelse. Lære seg å vite hva en skal se etter på et skadested. Hvordan forholde seg til å jobbe på vei og jernbane, hva må en være klar over.
  • Tema 5: Ettersøk og trafikk. Påkjørsler, de vanskelige ettersøkene. Tema 6: Den offentlige ettersøkshunden. Innføring i innlæringsveien med tips og råd for å trene opp den offentlige ettersøkshunden, samt litt om ettersøksteknikk.

Problemstillinger Sørge for at ettersøksjegeren har alle nødvendige kunnskaper og vet hva han eller hun skal forholde seg til og har krav på fra det offentlige, når han eller hun tar på seg offentlige ettersøksoppdrag. Gi den aktuelle ettersøksjegeren både teoretiske og praktiske kunnskaper for å kunne gjennomføre et ettersøk.

Samling 2. Timer med lærer: 8

Ettersøk videregående. Praksis.

  • Tema 1: Innføring i ettersøk og trafikk (2 timer). Hvordan forholde seg til å jobbe på vei og jernbane, hva må en være klar over?
  • Tema 2: Viltpåkjørsel- og skuddplassundersøkelse (4 timer). Påkjørsler, de vanskelige ettersøkene. Lære seg å vite hva en skal se etter på et skadested, hva viser skadestedet oss og hvor er dyret truffet.
  • Tema 3: Avlivingsskuddet (2 timer). Hvordan plassere avlivingsskuddet, trening på hurtig skyting, viktigheten av riktig tilpasset våpen og sikkerhetsvurdering ved bruk av skytevåpen.

Problemstillinger Kursdeltakerne skal, gjennom praktiske øvelser, tilføres ferdigheter som øker hundefører og ettersøksekvipasjens kompetanse og forståelse for å lede og gjennomføre vanskelige ettersøk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Faghefte Ettersøk – av skadet hjortevilt
* Kurskompendie Ettersøk Videregående
* Kursbevis
* Skyteskiver for avlivningskudd
Dette fås ved bestilling hos Skogkurs.

* Alle kursdeltakerne må ha med seg egen PC, samt rifle og ammunisjon til kurset.

* Det er utarbeidet egen power point-presentasjon og øvelser for instruktøren, som kan brukes på skadestedet og på skytebanen.

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Arbeidsform og gjennomføring samling 1:
Forelesninger inne. E-læringskurset «Ettersøk videregående - del 1» gjennomgås. Det forutsettes at alle har med egen PC og selv løser oppgavene underveis. Instruktør vil være tilstede og kan svare på spørsmål og bidra til gode diskusjoner. Alle må avlegge elektronisk eksamen på egen PC, før de kan starte på den praktiske utedagen.

Arbeidsform og gjennomføring samling 2:
Demonstrasjon, praktiske øvelser og praktisk skyting. Hele dagen foregår utendørs.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en av NKKs instruktør ettersøk videregående.

Avsluttende prøve/eksamen

* Alle som skal skrive avtale med kommunen må medbringe dokumentasjon på at; "Ettersøk videregående - del 1" er gjennomført, at de er registrert i Jegerregisteret, at de har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret, før de kan starte på den praktiske utedagen.Lokaliteter: Undervisningen foregår både inne og ute, og det bør være i umiddelbar nærhet til øvelsesområdet for å sikre vekslinger mellom teori og praksis.

* Kvalifiserende: Fra 1. april 2016 er det krav om at alle som tar på seg ettersøk for det offentlige, har gjennomført "Ettersøk videregående". Dette kurset oppfyller kravene til Miljødirektoratet. For mer informasjon, se egen instruks i forskriften om jakt, felling og fangst.

* Kompetansekrav: For de som skal skrive avtale med kommunen, så krever Miljødirektoratet at deltakerne har avlagt Ettersøk videregående - del 1, er registrert i Jegerregisteret og at de har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret, før en kan ta den praktiske delen av kurset.
Kunnskapstest: Alle må avlegge en elektronisk eksamen, som må bestås før de kan starte på del 2 av kurset.

* Kurset evalueres muntlig og skriftlig etter endt kurs.

Utfyllende opplysninger

* Alle som skal skrive avtale med kommunen må medbringe dokumentasjon på at; "Ettersøk videregående - del 1" er gjennomført, at de er registrert i Jegerregisteret, at de har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret, før de kan starte på den praktiske utedagen.Lokaliteter: Undervisningen foregår både inne og ute, og det bør være i umiddelbar nærhet til øvelsesområdet for å sikre vekslinger mellom teori og praksis.

* Kvalifiserende: Fra 1. april 2016 er det krav om at alle som tar på seg ettersøk for det offentlige, har gjennomført "Ettersøk videregående". Dette kurset oppfyller kravene til Miljødirektoratet. For mer informasjon, se egen instruks i forskriften om jakt, felling og fangst.

* Kompetansekrav: For de som skal skrive avtale med kommunen, så krever Miljødirektoratet at deltakerne har avlagt Ettersøk videregående - del 1, er registrert i Jegerregisteret og at de har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret, før en kan ta den praktiske delen av kurset.
Kunnskapstest: Alle må avlegge en elektronisk eksamen, som må bestås før de kan starte på del 2 av kurset.

* Kurset evalueres muntlig og skriftlig etter endt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.