1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad

Godkjent for 4–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære nye moseinteresserte om Vestlandske mosearter og i samarbeid med øvede bryologer kartlegge moser i avgrensede områder på Vestlandet

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Moseinteresserte som vil lære noe om moser og få øvelse i kartlegging og registrering i artsdatabanken

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Gjennomgang av opplegg for kurshelgen. Hvordan skiller vi mellom mosearter?

Stikkord
Bruk av bestemmelsesnøkler

Arbeidsform og gjennomføring
Undervisning og selvstudium under veiledning

2. samling
Timer uten lærer: 7
Tema
Hvordan kjenne igjen arter i felt. Registrering av forekomster

Stikkord
Learning by doing under veiledning av erfarne bryologer

Arbeidsform og gjennomføring
Arbeidsdugnad

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Øvelser i artbestemmelse og utveksling av kunnskaper

Stikkord
Bruk av bestemmelsesnøkler

Arbeidsform og gjennomføring
Undervisning og selvstudium under veiledning

4. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Hvordan kjenne igjen arter i felt. Registrering av forekomster

Stikkord
Learning by doing under veiledning av erfarne bryloger

Arbeidsform og gjennomføring
Arbeidsdugnad

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Øvelser i artsbestemmelse og utveksling av kunnskaper

Stikkord
Bruk av bestemmelsesnøkler. Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring
Undervisning og selvstudium under veiledning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Mossor: Hallingbäck og Holmåsen British Bryological Society: Mosses and Liverworts of Britain and Ireland - a field guide Damsholt: Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts
Samme som for deltakerne. De 3 bladmosebind i Nationalnyckeln till Sverige Flora och Fauna

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Gode kunnskaper til Vestlandske moser. Helst på universitet og høyskolenivå

Utfyllende opplysninger

Kunnskaper om moser og deres utbredelse er viktige elementer i forståelsen av framtidige potensielle økologiske endringer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.