1782 Vi sår og tar stiklinger

Mål

- Å vite hvor vi kjøper det beste frøet.
- Å kunne litt om importregler, fortolling osv.
- Å kunne noe om jord.
- Å forstå begrepene lysspiring og stratifisering. - Å kunne noe om tid for såing, sådybde, bløtlegging/rasping.
- Å vite noe om innsamling av frø, oppbevaring av frø, osv.
- Å lære noe om å så stauder.
- Å vite noe om utstyr som finnes og hva som er nødvendig for å ale opp planter.
- Å forstå nødvendigheten av prikling og herding.
- Å lære noe om hvilke planter vi kan ta stiklinger av og hvordan man skal få dem til å gro.

Målgruppe

Uerfarne og erfarne hagemennesker.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema

Så og formere planter ved stiklinger.

Stikkord

Hvor vi kjøper det beste frøet og om importregler, fortolling osv.
Kunne noe om jord, om tid for såing, sådybde, bløtlegging/rasping.
Forstå begrepene lysspiring og stratifisering.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale, foredrag, instruksjon, demonstrasjon, praktisk trening, veiledning. Læreren forteller, instruerer og veileder. Alle deltakerne samtaler, deler erfaringer, sår, prikler, tar stiklinger. Alle deltar med sin kunnskap.

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema

Så og formere planter ved stiklinger.

Stikkord

Om innsamling av frø, oppbevaring av frø, osv.
Lære noe om å så stauder.
Om utstyr som finnes og hva som er nødvendig for å ale opp planter.
Forstå nødvendigheten av prikling, herding og hvilke planter vi kan ta stiklinger av og hvordan man skal få dem til å å gro.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale, foredrag, instruksjon, demonstrasjon, praktisk trening, veiledning. Læreren forteller, instruerer og veileder. Alle deltakerne samtaler, deler erfaringer, sår, prikler, tar stiklinger. Alle deltar med sin kunnskap.

Litteratur/materiell for deltakerne

Kopiert, selvlaget materiale.

Krav til lærer/instruktør

Lang erfaring med å så, prikle og ta stiklinger.