1782 Vi sår og tar stiklinger

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Å vite hvor vi kjøper det beste frøet.\\ - Å kunne litt om importregler, fortolling osv.\\ - Å kunne noe om jord.\\ - Å forstå begrepene lysspiring og stratifisering. - Å kunne noe om tid for såing, sådybde, bløtlegging/rasping.\\ - Å vite noe om innsamling av frø, oppbevaring av frø, osv.\\ - Å lære noe om å så stauder.\\ - Å vite noe om utstyr som finnes og hva som er nødvendig for å ale opp planter.\\ - Å forstå nødvendigheten av prikling og herding.\\ - Å lære noe om hvilke planter vi kan ta stiklinger av og hvordan man skal få dem til å gro.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Uerfarne og erfarne hagemennesker.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 2
Tema
Så og formere planter ved stiklinger.

Stikkord
Hvor vi kjøper det beste frøet og om importregler, fortolling osv.
Kunne noe om jord, om tid for såing, sådybde, bløtlegging/rasping.
Forstå begrepene lysspiring og stratifisering.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale, foredrag, instruksjon, demonstrasjon, praktisk trening, veiledning. Læreren forteller, instruerer og veileder. Alle deltakerne samtaler, deler erfaringer, sår, prikler, tar stiklinger. Alle deltar med sin kunnskap.

2. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 2
Tema
Så og formere planter ved stiklinger.

Stikkord
Om innsamling av frø, oppbevaring av frø, osv.
Lære noe om å så stauder.
Om utstyr som finnes og hva som er nødvendig for å ale opp planter.
Forstå nødvendigheten av prikling, herding og hvilke planter vi kan ta stiklinger av og hvordan man skal få dem til å å gro.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale, foredrag, instruksjon, demonstrasjon, praktisk trening, veiledning. Læreren forteller, instruerer og veileder. Alle deltakerne samtaler, deler erfaringer, sår, prikler, tar stiklinger. Alle deltar med sin kunnskap.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kopiert, selvlaget materiale.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lang erfaring med å så, prikle og ta stiklinger.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.