178 Privathagen- gjennom et år.

Godkjent for 30–44 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennomgang av virksomheten i en privathage gjennom et år.

 •  Få kunnskap om teoretisk og praktisk utnyttelse, utforming og utfordringer i hagen gjennom året.
  - slik som kreativt gjenbruk
  - slik som kunnskapsformidling om plantevalg fra gartner
  - slik som å lære om dyrking i pallekarmer mot snegler
  - slik som å lære å lage god planer for hageplanlegging

 • Gjennom teoretisk kunnskap få innsikt i planteformering, roserog hagedesign.
  - slik som urter til mat og medisin
  - løk fra utenlandske produsenter

 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte.

Innhold

Samling 1.
Kreativitet og gjenbruk. Timer med lærer: 3 timer. Timer uten lærer: 1. time.

 • Betrakte hagen som en del av boligen.

 • Dele opp hagen i rom og soner, blir den mer oversiktig og overkommelig.

 • Hvilke kostnader ville det innebære og gjøre hagen mer intimt og koselig, med innkjøp av diverse møbler, avskjerming og andre hageartikler, samt beplanting som medfører en slik forandring.

Samling 2.
Urter til mat og medisin. Timer med lærer: 2 timer. Timer uten lærer: 2 timer.

 • Hvordan dyrker man urter? Kan vi så urter eller kjøpe planter? Trives de inne om vinteren? Kan vi fryse eller tørke disse til seinere oppbevaring? Hvilke urter kan brukes til konserveringsmiddel?

 • Må gå nærmere innpå hva slags urter som kan brukes til medisiner, er man bruker av ordinære medisiner fra fastlegen, er det fornuftig å spørre legen først.

Samling 3.
Utveksling av erfaring og kunnskap ved ulike hageartikler. Timer med lærer: 3 timer. Timer uten lærer: 2 timer.

 • Potting, dyrkingssted, ulike planter krever ulike plassering og stell.

 • Auksjon av selvdyrkede planter.

 • Gi nye og erfarne hageeiere grunnkunskaper.

Samling 4.
Hagevandring. Timer med lærer: 4 timer. Timer uten lærer: 1 time.

 • Få oppleve andres hager og deres kunnskaper.

 • En allsidig hage, spesielt på løk fra firmaer utenlands. Hvorledes skal vi behandle disse sjeldne løkene? Er de vinterherdig hos oss, eller hvorledes oppbevarer vi disse om vinteren?

 • Først må vi skaffe oss en løkkatalog. Hva er prisen på slike sjeldne løker? Hva koster det å innføre slike?
  Hvor meget kan man importere, særlig samlet til flere? Er det tollsatser på slike varer?

Samling 5.
Allsidig hagebruk. Timer med lærer: 6 timer. Timer uten lærer: 2 timer.

 • Hvorledes utnytte hagen til både pryd og nytte. Tips og ideer til plantevalg og utforming.

 • Studietur, praktisk og teoretisk gjennomgang.

 • Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor ved slikt omfang av en hage.

 • Dagstur til planteskole.

Samling 6. Timer med lærer: 4 timer.
Hagedag på et stort hagesenter.

 • Få hjelp til ideer, forslag og kunnskap til plantevalg til alt til hagen. Ideer og valg av potter og urner til sommerblomster og andre planter som kan gro i disse. Hva med jord og gjødsel, er det ulike behov? Hvilke planter til sol og skygge?

 • Hvilke kostnader innebærer det av innkjøp av disse vekstene, jord potter og gjødsel?

 • Hvilke forskjell er det på såjord og plantejord.

 • Kan alle vekstene ha samme jord, hva brukes torvjord til?

Samling 7.
Tema. " Hagen på Saga". Timer med lærer: 3 timer. Timer uten lærer: 1 timer.

 • Dyrking i drivkasser og pallekarmer. Gode råd mor snegleangrep i disse. Gir oss gode råd om drivhus - størrelse og plassering, særlig viktig med rengjøring for å unngå smitte og andre utøy til neste sesong.

 • Hva koster drivkasser og pallekarmer, og hvor får man kjøpt disse? Hvor får man kjøpt hjelpemidler og annet utstyr for å hindre snegleangrep? Innhente pris og hjelp til å kjøpe drivhus hos erfarne selgere.

Samling 8.
Et år i min hage. Timer med lærer: 2 timer. Timer uten lærer: 2 timer.

 • Vi gjennomgår hagen fra vår til høst. Innføring av stell og behov for de forskjellige vekstene. Litt om oppbygging av bed, torvblokker, gjødsel og vedlikehold.

 • Hvordan bygger man opp med torvblokker og hvordan vedlikeholdes diss? Hvor får man kjøpt torvblokker. Innkjøp av forskjellige gjødseltyper til en allsidig hage. Hagesenterne har utsalg om høsten, hvorledes kan vi overvintre dem hvis vi ikke rekker å plante dem?

Samling 9.
Ideer og valg av hageplanlegging. Timer med lærer: 3 timer. Timer uten lærer: 1 time.

 • Vi gjennomgår forskjellige typer hager. God planlegging må til. Den krevende hage som innebærer mye stell og vedlikehold til alle de forskjellige vekstene.Andre hager som er mindre arbeidskrevende, som omfatter mest busker og mindre trær som i det fleste tilfeller greier seg selv.

 • Kyndig hjelp til valg av hagen, hva vil det koste? Ideer fra kurset, og andre muligheter er råd og forslag fra hagebøker, Råd og hjelp fra hagevandringer.

 • Hva gjør man med hagen når man reiser bort i ferien? Er det noen gode råd å få?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norsk Hagetiende. Brosjyrer . plakater og annet sendes gratis til oss fra Hageselskapet. Så deler vi ut noe annet aktuelt som vi har kopiert som legges ut på møtene.

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
På samling 6 bruker vi i tillegg Studietur- idedugnad.

Krav til lærer/instruktør

Krav til lærer / instruktør: Vi har kompetente foredragsholdere,
gartner, seniorrådgiver- landskapsarkitekt. Eier av planteskoler.
Utrollige kunnskaps flinke hageeiere som vi besøker.
Eiere av hagesenter er veldig kunnskapsrike

Foredragsholdere har også med seg mange lærerike bøker for salg.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.