1777 Fotografering av blomster

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal arbeide med å fotografere blomster under forskjellige lysforhold.\\ Deltakerne skal trene på det tekniske rundt fotografering. Deltakerne skal lære å bruke program på PC til etterbehandling av bilder. Deltakerne skal øve på å se detaljer i blomstenes oppbygging.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer av Norsk Botanisk Forening og andre med interesse for botanikk og fotografering. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
En time teori om fotografering. Tre timer i felt

Stikkord
Teori om fotografering. Feltkurs i fotografering

Arbeidsform og gjennomføring
Det vil bli gjennomgått teori om fotografering i fellesskap. Feltkurset vil bli gjennomført under veiledning

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Etterbehandling av egne bilder

Stikkord
Lære å benytte programvare på PC til å etterbehandle fotografier.

Arbeidsform og gjennomføring
Arbeidet vil bli gjennomført under veiledning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Hos mange av Norsk Botanisk Forenings medlemmer er interessen for blomster sammenfallende med interessen for fotografering. Deltagerne skal arbeide med å fotografere blomster under forskjellige lysforhold. Deltakerne skal trene på det tekniske rundt fotografering, og i å bruke program på PC til etterbehandling av bilder. Videre skal det øves på å se detaljer i blomstenes oppbygging.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.