1777 Fotografering av blomster

Mål

Deltagerne skal arbeide med å fotografere blomster under forskjellige lysforhold.
Deltakerne skal trene på det tekniske rundt fotografering. Deltakerne skal lære å bruke program på PC til etterbehandling av bilder. Deltakerne skal øve på å se detaljer i blomstenes oppbygging.

Målgruppe

Medlemmer av Norsk Botanisk Forening og andre med interesse for botanikk og fotografering. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Hos mange av Norsk Botanisk Forenings medlemmer er interessen for blomster sammenfallende med interessen for fotografering. Deltagerne skal arbeide med å fotografere blomster under forskjellige lysforhold. Deltakerne skal trene på det tekniske rundt fotografering, og i å bruke program på PC til etterbehandling av bilder. Videre skal det øves på å se detaljer i blomstenes oppbygging.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

En time teori om fotografering. Tre timer i felt

Stikkord

Teori om fotografering. Feltkurs i fotografering

Arbeidsform og gjennomføring

Det vil bli gjennomgått teori om fotografering i fellesskap. Feltkurset vil bli gjennomført under veiledning

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Etterbehandling av egne bilder

Stikkord

Lære å benytte programvare på PC til å etterbehandle fotografier.

Arbeidsform og gjennomføring

Arbeidet vil bli gjennomført under veiledning