1776 Jaktanleggskurs for spaniels

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære det grunnleggende for å jobbe fram mot jaktanleggsprøve.
Lære feltsøk med fløytebruk i terreng.
Lære vannarbeid med svømming og avlevering.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Eiere av spaniels

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Feltsøk

Stikkord
Terreng, fløytebruk, innkalling, bevegelsesmønster

Arbeidsform og gjennomføring
Her vil hunden lære bevegelsesmønster og bruk av fløyten til dette. Dette gjøres med lærer i terreng og med demonstrasjon. Her er det praktisk trening.

Problemstillinger
Hvis hunden ikke kan fløytesignal eller ikke beveger seg rasjonelt.

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Vannarbeid

Stikkord
Apport, svømme, avlevering

Arbeidsform og gjennomføring
Her må hunden ut i vannet og hente bytte. Det gjøres ved et vann uten vegetasjon.

Problemstillinger
Hvis hunden ikke vil i vannet eller hvis den ikke vil avlevere byttet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Regler for jaktanleggsprøve på NKK

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha lang praktisk jakterfaring med spaniels, eller gått instuktørkurs trinn 2 jakt hos NKK.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.