1774 Privathagen- et år

Mål

Gjennomgang av privathagen for å få teoretisk og praktisk kunnskap om utnyttelse, utforming og utfordringer i hagen gjennom året.
Gjennom teoretisk kunnskap få innsikt i planteformering, roser og hagedesign.

Målgruppe

Hageintresserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema

" Blomster- Svein"

Stikkord

Vi vil få bedre kunnskap om juleroser og alunrot, da det er mange slags sorter av dem.

Arbeidsform og gjennomføring

Lysbilder- foreleser- diskusjoner.

Problemstillinger

Er det forskjell på sortene av disse, og hvem vil passe for vårt klima? Om vinterherding.

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema

Late hager.

Stikkord

Hvorledes sette ut i praksis å få en mer lettstelt hage? Ideer og forslag til plantevalg. Hva med en Woodlandshage?

Arbeidsform og gjennomføring

Lysbilder- foreleser. gruppearbeid- diskusjoner.

Problemstillinger

Hvilke kostnader ville det innebære? Få litt faglig hjelp til ideer og forslag, men arbeidet kan utføres av hageeieren selv.

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema

Utveksling av erfaring og kunnskap om ulike hageplanter.

Stikkord

Potting, dyrkingssted, ulike planter krever ulike plassering og stell. Auksjon av selvdyrkede planter.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjoner- erfaringsutveksling, praktisk gjennomgang.

Problemstillinger

Gi nye og erfarne hageeiere grunnkunskaper.

4. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema

Hagedag på et stort hagesenter.

Stikkord

Få hjelp til ideer, forslag og kunnskap til plantevalg til alt i hagen. Ideer og valg av potter og urner til sommerblomster og andre planter som kan gro i disse. Hva med jord og gjødsel, er det ulike behov? Hvilke planter til sol og skygge?

Arbeidsform og gjennomføring

Studietur- idedugnad.

Problemstillinger

Hvilke kostnader innebærer det av innkjøp av disse vekstene, jord, potter og gjødsel? Hvilke forskjell er det på såjord og plantejord?

5. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 4

Tema

Allsidig hagebruk.

Stikkord

Hvorledes utnytte hagen til både pryd og nytte? Tips og ideer til plantevalg og utforming.

Arbeidsform og gjennomføring

Studietur, praktisk og teoretisk gjennomgang.

Problemstillinger

Hvilke utfordringer og muligheter står vi over for ved en slik hage?

6. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema

Hagevandring.

Stikkord

Få oppleve andres hager og deres kunnskaper. Har bekkekvern hvor det males mel, så vi baker vårt eget brød og spiser det etterpå. En allsidig hage dertil en stor flott kjøkkenhage.

Arbeidsform og gjennomføring

Få kunnskaper, ideer, diskusjoner.

Problemstillinger

Hva koster frø og småplanter? Hvilken anvendelse av de forskjellige grønnsakene og fruktene kan vi ha og hvordan oppbevarer vi til seinere bruk?

7. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema

Klimaendringer.

Stikkord

Hva betyr klimaendringer for vår ville natur og hagebruk.

Arbeidsform og gjennomføring

Lysbilder- foreleser- diskusjoner.

Problemstillinger

Ved klimaendringer vil våre matvekster bli påvirket av smak og kvalitet?

8. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema

Høns i hagen.

Stikkord

Få praktisk kunnskap om utforming av hønsehus, kostnad og plassering. Hvilke raser ville være mest egnet for bystrøk?

Arbeidsform og gjennomføring

Lysbilder-foreleser- diskusjoner.

Problemstillinger

Hva sier naboloven? Må man søke om tillatelse fra Mattilsynet?

9. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema

Juletradisjoner.

Stikkord

Gamle og nye juletradisjoner som innebærer både mat og skikker. Vi lærer å lage vår egen juledekorasjon, og ta med noe selvplukket fra naturen.

Arbeidsform og gjennomføring

Lysbilder- foreleser- diskusjoner.

Problemstillinger

Er det mulig å få kjøpt noe annet utradisjonelt av både mat og andre ting som hører julen til? Spore opp og lage gamle matretter.

Litteratur/materiell for deltakerne

Norsk Hagetiende. Brosjyrer-plakater og annet sendes gratis til oss fra Hageselskapet. "Hva skjer?"; som alle får Deler ut noe annet aktuelt som vi har kopiert og som legges ut på møtene.

Krav til lærer/instruktør

Kompetente foredragsholdere, gartner, Seniorrådgiver- Landskapsarkitekt, leder for Hobbyfjærklubben. Kunnskapsrike hageeiere som vi besøker. Kunnskapsrike eiere av hagesenter.

Opplegg for evaluering

Gjennomgang av kursene ved kursavslutning.