1774 Privathagen- et år

Godkjent for 8–44 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennomgang av privathagen for å få teoretisk og praktisk kunnskap om utnyttelse, utforming og utfordringer i hagen gjennom året. \\ Gjennom teoretisk kunnskap få innsikt i planteformering, roser og hagedesign.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageintresserte.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 1
Tema
" Blomster- Svein"

Stikkord
Vi vil få bedre kunnskap om juleroser og alunrot, da det er mange slags sorter av dem.

Arbeidsform og gjennomføring
Lysbilder- foreleser- diskusjoner.

Problemstillinger
Er det forskjell på sortene av disse, og hvem vil passe for vårt klima? Om vinterherding.

2. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 2
Tema
Late hager.

Stikkord
Hvorledes sette ut i praksis å få en mer lettstelt hage? Ideer og forslag til plantevalg. Hva med en Woodlandshage?

Arbeidsform og gjennomføring
Lysbilder- foreleser. gruppearbeid- diskusjoner.

Problemstillinger
Hvilke kostnader ville det innebære? Få litt faglig hjelp til ideer og forslag, men arbeidet kan utføres av hageeieren selv.

3. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 2
Tema
Utveksling av erfaring og kunnskap om ulike hageplanter.

Stikkord
Potting, dyrkingssted, ulike planter krever ulike plassering og stell. Auksjon av selvdyrkede planter.

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjoner- erfaringsutveksling, praktisk gjennomgang.

Problemstillinger
Gi nye og erfarne hageeiere grunnkunskaper.

4. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 2
Tema
Hagedag på et stort hagesenter.

Stikkord
Få hjelp til ideer, forslag og kunnskap til plantevalg til alt i hagen. Ideer og valg av potter og urner til sommerblomster og andre planter som kan gro i disse. Hva med jord og gjødsel, er det ulike behov? Hvilke planter til sol og skygge?

Arbeidsform og gjennomføring
Studietur- idedugnad.

Problemstillinger
Hvilke kostnader innebærer det av innkjøp av disse vekstene, jord, potter og gjødsel? Hvilke forskjell er det på såjord og plantejord?

5. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 4
Tema
Allsidig hagebruk.

Stikkord
Hvorledes utnytte hagen til både pryd og nytte? Tips og ideer til plantevalg og utforming.

Arbeidsform og gjennomføring
Studietur, praktisk og teoretisk gjennomgang.

Problemstillinger
Hvilke utfordringer og muligheter står vi over for ved en slik hage?

6. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 1
Tema
Hagevandring.

Stikkord
Få oppleve andres hager og deres kunnskaper. Har bekkekvern hvor det males mel, så vi baker vårt eget brød og spiser det etterpå. En allsidig hage dertil en stor flott kjøkkenhage.

Arbeidsform og gjennomføring
Få kunnskaper, ideer, diskusjoner.

Problemstillinger
Hva koster frø og småplanter? Hvilken anvendelse av de forskjellige grønnsakene og fruktene kan vi ha og hvordan oppbevarer vi til seinere bruk?

7. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 1
Tema
Klimaendringer.

Stikkord
Hva betyr klimaendringer for vår ville natur og hagebruk.

Arbeidsform og gjennomføring
Lysbilder- foreleser- diskusjoner.

Problemstillinger
Ved klimaendringer vil våre matvekster bli påvirket av smak og kvalitet?

8. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 1
Tema
Høns i hagen.

Stikkord
Få praktisk kunnskap om utforming av hønsehus, kostnad og plassering. Hvilke raser ville være mest egnet for bystrøk?

Arbeidsform og gjennomføring
Lysbilder-foreleser- diskusjoner.

Problemstillinger
Hva sier naboloven? Må man søke om tillatelse fra Mattilsynet?

9. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 1
Tema
Juletradisjoner.

Stikkord
Gamle og nye juletradisjoner som innebærer både mat og skikker. Vi lærer å lage vår egen juledekorasjon, og ta med noe selvplukket fra naturen.

Arbeidsform og gjennomføring
Lysbilder- foreleser- diskusjoner.

Problemstillinger
Er det mulig å få kjøpt noe annet utradisjonelt av både mat og andre ting som hører julen til? Spore opp og lage gamle matretter.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norsk Hagetiende. Brosjyrer-plakater og annet sendes gratis til oss fra Hageselskapet. "Hva skjer?"; som alle får Deler ut noe annet aktuelt som vi har kopiert og som legges ut på møtene.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kompetente foredragsholdere, gartner, Seniorrådgiver- Landskapsarkitekt, leder for Hobbyfjærklubben. Kunnskapsrike hageeiere som vi besøker. Kunnskapsrike eiere av hagesenter.

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomgang av kursene ved kursavslutning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.