1772 Erfaringsutveksling og videreutvikling redningshund

Mål

Erfaringsutveksling, søkstrening og teori for videreutvikling av ekvipasjer, instruktører og operativt personell. Styrke det sosiale samholdet.

Målgruppe

Hundeførere, aktive tidligere hundefører, A-kandidater, beredskapsansvarlig, operative ledere og instruktører.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 4 til 50 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Erfaringsutveksling og videreutvikling av kompetanse

Stikkord

Søksøvelser, erfaringsutveksling, opplæring i bruk av utstyr, evaluering og utvikling av beredskapsarbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening, teori og samarbeidsøvelser

Problemstillinger

Videreutvikling av bla. søksøvelser, erfaringsutveksling, opplæring i bruk av utstyr, evaluering og utvikling av beredskapsarbeidet.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Erfaringsutveksling og videreutvikling av kompetanse

Stikkord

Søksøvelser, erfaringsutveksling, opplæring i bruk av utstyr, evaluering og utvikling av beredskapsarbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening, teori og samarbeidsøvelser

Problemstillinger

Videreutvikling av bla. søksøvelser, erfaringsutveksling, opplæring i bruk av utstyr, evaluering og utvikling av beredskapsarbeidet.

Litteratur/materiell for deltakerne

Godkjenningsprogram i Norske Redningshunder Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land, Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR)

Krav til lærer/instruktør

Relevant erfaring i emnet det skal undervises i.

Opplegg for evaluering

Evalueringens mål er å forbedre fremtidige kurs. Evalueringskjema til deltakere og instruktører. Oppsummering fra kursleder sendes styret i distriktet.