1772 Erfaringsutveksling og videreutvikling redningshund

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Erfaringsutveksling, søkstrening og teori for videreutvikling av ekvipasjer, instruktører og operativt personell. Styrke det sosiale samholdet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere, aktive tidligere hundefører, A-kandidater, beredskapsansvarlig, operative ledere og instruktører.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Erfaringsutveksling og videreutvikling av kompetanse

Stikkord
Søksøvelser, erfaringsutveksling, opplæring i bruk av utstyr, evaluering og utvikling av beredskapsarbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening, teori og samarbeidsøvelser

Problemstillinger
Videreutvikling av bla. søksøvelser, erfaringsutveksling, opplæring i bruk av utstyr, evaluering og utvikling av beredskapsarbeidet.

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Erfaringsutveksling og videreutvikling av kompetanse

Stikkord
Søksøvelser, erfaringsutveksling, opplæring i bruk av utstyr, evaluering og utvikling av beredskapsarbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening, teori og samarbeidsøvelser

Problemstillinger
Videreutvikling av bla. søksøvelser, erfaringsutveksling, opplæring i bruk av utstyr, evaluering og utvikling av beredskapsarbeidet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogram i Norske Redningshunder Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land, Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Relevant erfaring i emnet det skal undervises i.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringens mål er å forbedre fremtidige kurs. Evalueringskjema til deltakere og instruktører. Oppsummering fra kursleder sendes styret i distriktet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.