1771 Erfaringsutveksling i birøkt

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er at vi i en studiegruppe skal dele erfaringer med hverandre ut fra hver sin birøkters ståsted.
Vi skal lære om hva som er aktuelt for den enkelte birøkter i de ulike periodene av året.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Studiegruppe med blanding av nye- og mere erfarne birøktere

Innhold

1. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Presentasjon. Aktuelt i bigården denne mnd- febr/ mars

Stikkord
Hver forteller litt om seg selv, og sin bigård.
Momenter: Startet når, ambisjoner/mål, problemer/utfordringer/gleder.
Aktuelt: Vokssmelting, insmelting av byggevoks. Forberedelse til våren/ ny sesong. Febr./Mars : Forsituasjon. Bytte bunnbrett? Tiltette? Evt. andre tiltak.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale/erfaringsutveksling.

Problemstillinger
Tema: Bigården i febr/mars- aktuelt

2. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Bigården i april/ mai

Stikkord
Vurdering av forsituasjon, vannbehov og ulike måter å gi vann/ for på ( begynnende- ) yngling?).
Overlevelse/døde bisamfunn. Årsaker/ erfaringer- enkeltsamfunn/ todelere. Forening/ slå sammen svake bifolk/ utjevne.
Erfaringer: Merking av dronninger- erfaringer og forsjellige måter/ tidspunkt å gjøre det på.
Andre tiltak, ekstra varmetilskudd!? Når begynne, løsninger/utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale og demonstrasjon/ vise eget/ innkjøpt utstyr

Problemstillinger
Foring

3. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Bigårdstreff i slutten av mai/ starten av juni, evt. med instruktør

Stikkord
Snellgrovmetoden. Situasjon i årets sesong- utvikling, yngling, tiltak.
Erfaring av de tiltak som den enkelte har gjort denne våren.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk ute og innesamling etterpå. Samtale/erfaringsutveksling.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ingarsis Birøkt, og / eller andre egne nye/gamle lærebøker

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.