1770 Driftsplanlegging og gjennomføring etter Røkholdt

Godkjent for 8–40 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerene skal etter de beskrevne samlinger på egenhånd praktisere Røkholdt's driftsteknikk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye birøktere med feks: Norges Birøkterlags : grunnkurs 1 og 2. eller Myklands 2. års nybegynnerpraksis.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 3
Tema
Mars, ca 17. Driftsoplegg og aktivitetsplan for prosjektet gjennomgås tidspunkt avhenger av vårutviklingen.

Stikkord
Yngel utjamning. Kubeoppbygging.Varoabehandling om våren

Arbeidsform og gjennomføring
Deltagerene skal lese godt igjennom Biegården Året rundt mars .
Starter med: ca 45 min i gruppe, hvor vi går i gjennomstoffet.Vi jobber gjerne 2. sammen.
Vi tar enten med våre egne kuber, eller vi benytter bigården ved samlingsstedet.

Problemstillinger
Hvordan er denne formen i forhold til hva du hadde tenkt å gjøre?

2. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 3
Tema
Mai, ca. 12. Aktuelt nå. Utvidelse, kubesjekk, biestyrke. Yngelutjevning, kassepåsett.

Stikkord
Diskusjonstema; Røkholdt's svermeteor,
Hindre at biefolket kommer i svermemodus.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med veiledning. Les om april i kompendiet.

Problemstillinger
Er denne lettere for den birøkten du vil praktisere?
Har jeg/vi bakgrunn og praktisk erfaring for å gjennomføre dette ?

3. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 3
Tema
Mai, ca 26. Kassepåsett. Sjekke for svermeceller. Forberede produksjon av av dronninger

Stikkord
Røkholdtmetoden. Dronningproduksjon.

Arbeidsform og gjennomføring
Steg for steg praktisk demonstrasjon. Les om mai i kompendier.

Problemstillinger
Skaffe larver ( egg) fra gode stammer.

4. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 2
Tema
Juni, ca 9. Kassepåsett, omlarving. Kubesjekk,nytt/gammelt yngelrom. Kube i svermemodus.

Stikkord
Biefolk i svermemodus, Dronningskifte.

Arbeidsform og gjennomføring
Alle må gjennomføre alle øvelser og være trygg på hva som skal gjøres. Les om juni i kompendiet.

Problemstillinger
Skaffe tilveie tavler med larver for øving.

5. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 3
Tema
Juni, 30. Avleggerproduksjon, Svermesjekk, dronninginnføring.

Stikkord
Stimulere egglegging,redusere varoatrykk,Hvem skal ha honningen ?

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppearbeid , antall pr. gruppe 2-3 stk. Les om juli i kompendiet.

Problemstillinger
Min kube skal ikke på lyngtrekk. Varoakontroll, foring.

6. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 3
Tema
Juli, ca 14. Klargjøring til Lyngtrekk. Sjekke avlegger. Slyngerommet.

Arbeidsform og gjennomføring
Felles undervisning og gruppearbeide.

Problemstillinger
Hva med de som ikke vandrer? Hvordan ser en god lyngtrekk kube ut? Sikkerhet sikring av last.

7. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 1,5
Tema
Innvintring, foring, dronningbytte. Klargjør kuben for 2017

Stikkord
Varoa, kubestyrke, antall rammer , eventuelt fjerne sukkerrammer for lagring til våren.

Arbeidsform og gjennomføring
En time med info i biehuset, jobbing i mindre grupper, oppsumering

Problemstillinger
Har kuben nå gode muligheter for å klare vinteren?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Per Ove Røkholt, ( Biegården året rundt) Hefte benyttet i videregåendekurset
Lærebok i dronningavel ( A.K. Stigen) Kompendiet (Biegården året rundt) Per Ove Røkholdt.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Han/ hun må kjenne driftsformen og ha praktisert denne noe tid.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurskvelden avsluttes med gjennomgang av "Hva opplevde du og hvilke tiltak må settes inn".\\ Når sesongen er over skal den enkelte rapportere tilbake til arrangør og kurslærer;" har jeg lært dette og kan praktisere dette og oppnå de resultater som jeg forventet"?

Utfyllende opplysninger

Per Ove Røkholdt var foreleser på vårt årsmøte i november. Et fengslende innlegg som engasjerte mange Han presenterte et opplegg som var enkelt og som enkelt kan praktiseres av de fleste.Samlingene gjennomføres på lagsmøte normal en gang pr. mnd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.