1770 Driftsplanlegging og gjennomføring etter Røkholdt

Mål

Deltagerene skal etter de beskrevne samlinger på egenhånd praktisere Røkholdt's driftsteknikk.

Målgruppe

Nye birøktere med feks: Norges Birøkterlags : grunnkurs 1 og 2. eller Myklands 2. års nybegynnerpraksis.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Per Ove Røkholdt var foreleser på vårt årsmøte i november. Et fengslende innlegg som engasjerte mange Han presenterte et opplegg som var enkelt og som enkelt kan praktiseres av de fleste.Samlingene gjennomføres på lagsmøte normal en gang pr. mnd.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema

Mars, ca 17. Driftsoplegg og aktivitetsplan for prosjektet gjennomgås tidspunkt avhenger av vårutviklingen.

Stikkord

Yngel utjamning. Kubeoppbygging.Varoabehandling om våren

Arbeidsform og gjennomføring

Deltagerene skal lese godt igjennom Biegården Året rundt mars .
Starter med: ca 45 min i gruppe, hvor vi går i gjennomstoffet.Vi jobber gjerne 2. sammen.
Vi tar enten med våre egne kuber, eller vi benytter bigården ved samlingsstedet.

Problemstillinger

Hvordan er denne formen i forhold til hva du hadde tenkt å gjøre?

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema

Mai, ca. 12. Aktuelt nå. Utvidelse, kubesjekk, biestyrke. Yngelutjevning, kassepåsett.

Stikkord

Diskusjonstema; Røkholdt's svermeteor,
Hindre at biefolket kommer i svermemodus.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning. Les om april i kompendiet.

Problemstillinger

Er denne lettere for den birøkten du vil praktisere?
Har jeg/vi bakgrunn og praktisk erfaring for å gjennomføre dette ?

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema

Mai, ca 26. Kassepåsett. Sjekke for svermeceller. Forberede produksjon av av dronninger

Stikkord

Røkholdtmetoden. Dronningproduksjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Steg for steg praktisk demonstrasjon. Les om mai i kompendier.

Problemstillinger

Skaffe larver ( egg) fra gode stammer.

4. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema

Juni, ca 9. Kassepåsett, omlarving. Kubesjekk,nytt/gammelt yngelrom. Kube i svermemodus.

Stikkord

Biefolk i svermemodus, Dronningskifte.

Arbeidsform og gjennomføring

Alle må gjennomføre alle øvelser og være trygg på hva som skal gjøres. Les om juni i kompendiet.

Problemstillinger

Skaffe tilveie tavler med larver for øving.

5. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema

Juni, 30. Avleggerproduksjon, Svermesjekk, dronninginnføring.

Stikkord

Stimulere egglegging,redusere varoatrykk,Hvem skal ha honningen ?

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppearbeid , antall pr. gruppe 2-3 stk. Les om juli i kompendiet.

Problemstillinger

Min kube skal ikke på lyngtrekk. Varoakontroll, foring.

6. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema

Juli, ca 14. Klargjøring til Lyngtrekk. Sjekke avlegger. Slyngerommet.

Arbeidsform og gjennomføring

Felles undervisning og gruppearbeide.

Problemstillinger

Hva med de som ikke vandrer? Hvordan ser en god lyngtrekk kube ut? Sikkerhet sikring av last.

7. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1,5

Tema

Innvintring, foring, dronningbytte. Klargjør kuben for 2017

Stikkord

Varoa, kubestyrke, antall rammer , eventuelt fjerne sukkerrammer for lagring til våren.

Arbeidsform og gjennomføring

En time med info i biehuset, jobbing i mindre grupper, oppsumering

Problemstillinger

Har kuben nå gode muligheter for å klare vinteren?

Litteratur/materiell for deltakerne

Per Ove Røkholt, ( Biegården året rundt) Hefte benyttet i videregåendekurset

Krav til lærer/instruktør

Han/ hun må kjenne driftsformen og ha praktisert denne noe tid.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Lærebok i dronningavel ( A.K. Stigen) Kompendiet (Biegården året rundt) Per Ove Røkholdt.

Opplegg for evaluering

Kurskvelden avsluttes med gjennomgang av "Hva opplevde du og hvilke tiltak må settes inn".
Når sesongen er over skal den enkelte rapportere tilbake til arrangør og kurslærer;" har jeg lært dette og kan praktisere dette og oppnå de resultater som jeg forventet"?