1767 Hageplanlegging

Mål

Deltakerne skal på kurset få en introduksjon til hvordan man kan finne planløsninger i egen hage med enkle og naturlige midler.
Med utgangspunkt i helt ny hage og restaurering av gammel hage skal deltakerne lære om;
- plassering av elementer i hagen.
- bruk av krukker, heller og støping av ulike ting.
- plassering og konstruksjon av plattinger og annet trevirke.

Målgruppe

Hageinteresserte og -glade, i alle aldre.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 20 deltakere.

Eventuelle merknader

Kurset gir en introduksjon til hvordan man kan finne planløsninger i egen hage, hvordan se løsninger som ikke krever store summer penger og som kan løses med relativt enkle, naturlige midler. Det tas utgangspunkt i helt ny hage og restaurering av gammel hage, hvor hjelpemidlene er blyant, tegneblokk, målestokk og inspirasjon i naturen rundt en selv, eventuelt hvordan man kan gjenskape noe fra en annen hage. Det vil også bli gjennomført enkle, praktiske øvelser med støping av figurer i ulikt materiale og se på hvordan blandingsforhold i ulike materialtyper bør være for langvarig holdbarhet utendørs.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Studiering i hageplanlegging: introduksjon.

Stikkord

Hage på ny eiendom - hva bør man tenke på og hvor skal man begynne?
Gammel hage: ideer til hvordan man på oversiktlig måte kan restaurere med tanke på å ta vare på "hagens historie".
Metoder i planlegging: hvilket utstyr bør man ha for hånden og hvordan kan man planlegge på en enkel og lettfattelig måte?

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, undervisning, gruppearbeid med veiledning.

Problemstillinger

Ny hage: skal man begynne med "alt" på en gang, eller er det greit å dele opp arbeidet? Hvor skal man i så tilfelle begynne? Hvilke forberedelser bør man tenke på?
Gammel hage: skal man starte helt på nytt og skrape det som er i den gamle hagen, eller skal man implementere gammelt og moderne sammen? Hvordan bør man gå frem for å ta vare på gamle planter, busker og trær?
Demonstrasjon av enkel oppmåling og tegning, for å få satt hagen i perspektiv.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Studiering i hageplanlegging: elementer og rom.

Stikkord

Hvordan bringe inn nye elementer i hagen - hva bør man tenke på i forhold til plassering? Hvordan deler man hagen opp i egne rom?

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, undervisning, gruppearbeid med veiledning.

Problemstillinger

Skal du ha dam i hagen? Vil du ha frukttrær og/eller kjøkkenhage? Hva bør man tenke på i forhold til plassering i terrenget? Hvilken rolle spiller solforholdene?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Studiering i hageplanlegging: støping av krukker, kar, fuglebad og heller.

Stikkord

Hvordan støper man egne krukker som er holdbare? Hvilke materialer er best å bruke i forhold til holdbarhet og estetikk?

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, undervisning, gruppearbeid med veiledning.

Problemstillinger

Vi ser på ulike blandingsforhold i materialer, blant annet hypertufa og betong: hvordan skal dette være? Enkle praktiske øvelser med veiledning.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Studiering i hageplanlegging: trevirke og konstruksjoner.

Stikkord

Det er alltid hyggelig med en stabil platting, eller en pergola man kan søke skygge under. Hvordan skal man bygge dette uten å leie inn dyre håndverkere? Hva kan man gjøre selv og hvilke løsninger finnes?

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, undervisning, gruppearbeid med veiledning.

Problemstillinger

Vi ser på ulike løsninger i hagen, på hva som er brukt i de ulike uterommene. Hvordan gjør vi dette selv? Enkle praktiske øvelser med veiledning.

Litteratur/materiell for deltakerne

Foredrag ved foredragsholder, ferdige grovskisser.

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om hageplanlegging, hageinteressert.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Foredragsholder bruker egne prosjektskisser fra gjennomførte prosjekter, PP-presentasjon.

Opplegg for evaluering

Oppmøte med diplom ved endt studiering.