1767 Hageplanlegging

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal på kurset få en introduksjon til hvordan man kan finne planløsninger i egen hage med enkle og naturlige midler. Med utgangspunkt i helt ny hage og restaurering av gammel hage skal deltakerne lære om; - plassering av elementer i hagen.- bruk av krukker, heller og støping av ulike ting. - plassering og konstruksjon av plattinger og annet trevirke.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte og -glade, i alle aldre.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Studiering i hageplanlegging: introduksjon.

Stikkord
Hage på ny eiendom - hva bør man tenke på og hvor skal man begynne?
Gammel hage: ideer til hvordan man på oversiktlig måte kan restaurere med tanke på å ta vare på "hagens historie".
Metoder i planlegging: hvilket utstyr bør man ha for hånden og hvordan kan man planlegge på en enkel og lettfattelig måte?

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, undervisning, gruppearbeid med veiledning.

Problemstillinger
Ny hage: skal man begynne med "alt" på en gang, eller er det greit å dele opp arbeidet? Hvor skal man i så tilfelle begynne? Hvilke forberedelser bør man tenke på?
Gammel hage: skal man starte helt på nytt og skrape det som er i den gamle hagen, eller skal man implementere gammelt og moderne sammen? Hvordan bør man gå frem for å ta vare på gamle planter, busker og trær?
Demonstrasjon av enkel oppmåling og tegning, for å få satt hagen i perspektiv.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Studiering i hageplanlegging: elementer og rom.

Stikkord
Hvordan bringe inn nye elementer i hagen - hva bør man tenke på i forhold til plassering? Hvordan deler man hagen opp i egne rom?

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, undervisning, gruppearbeid med veiledning.

Problemstillinger
Skal du ha dam i hagen? Vil du ha frukttrær og/eller kjøkkenhage? Hva bør man tenke på i forhold til plassering i terrenget? Hvilken rolle spiller solforholdene?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Studiering i hageplanlegging: støping av krukker, kar, fuglebad og heller.

Stikkord
Hvordan støper man egne krukker som er holdbare? Hvilke materialer er best å bruke i forhold til holdbarhet og estetikk?

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, undervisning, gruppearbeid med veiledning.

Problemstillinger
Vi ser på ulike blandingsforhold i materialer, blant annet hypertufa og betong: hvordan skal dette være? Enkle praktiske øvelser med veiledning.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Studiering i hageplanlegging: trevirke og konstruksjoner.

Stikkord
Det er alltid hyggelig med en stabil platting, eller en pergola man kan søke skygge under. Hvordan skal man bygge dette uten å leie inn dyre håndverkere? Hva kan man gjøre selv og hvilke løsninger finnes?

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, undervisning, gruppearbeid med veiledning.

Problemstillinger
Vi ser på ulike løsninger i hagen, på hva som er brukt i de ulike uterommene. Hvordan gjør vi dette selv? Enkle praktiske øvelser med veiledning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Foredrag ved foredragsholder, ferdige grovskisser.
Foredragsholder bruker egne prosjektskisser fra gjennomførte prosjekter, PP-presentasjon.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om hageplanlegging, hageinteressert.

Avsluttende prøve/eksamen

Oppmøte med diplom ved endt studiering.

Utfyllende opplysninger

Kurset gir en introduksjon til hvordan man kan finne planløsninger i egen hage, hvordan se løsninger som ikke krever store summer penger og som kan løses med relativt enkle, naturlige midler. Det tas utgangspunkt i helt ny hage og restaurering av gammel hage, hvor hjelpemidlene er blyant, tegneblokk, målestokk og inspirasjon i naturen rundt en selv, eventuelt hvordan man kan gjenskape noe fra en annen hage. Det vil også bli gjennomført enkle, praktiske øvelser med støping av figurer i ulikt materiale og se på hvordan blandingsforhold i ulike materialtyper bør være for langvarig holdbarhet utendørs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.