1764 Kråkejakt

Godkjent for 4–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 30 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal selvstendig kunne utøve kråkejakt på en human og sikker måte. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap gjennom teoretisk og praktisk kunnskapstilfang. Deltakerne skal lære om valg av våpen og våpenbehandling. Deltakerne skal lære om sikkerhet ved jakt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har bestått jegerprøven og har interesse for kråkejakt.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Kråkejakt teori

Stikkord
Kråkefugler i Norge (artskunnskap), jakttider og sentrale bestemmelser.
Biologi og atferd.
Jaktformer (jakt med skytevåpen og feller).
Våpen og ammunisjon. Våpenbehandling og sikkerhet.
Kamuflasje og skjul (klær og nett) og skuddfelt.
Lokkefløyte, hubro og lokkekråker.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori med mulighet for diskusjon

Problemstillinger
Valg av skytevåpen, kaliber(hagle eller rifle). Bruken av lokkekråker, hubro og lokkefløyte. Human jaktutøvelse.

2. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Kråkejakt praktisk

Stikkord
Praktisk utførelse av kråkejakta med veiledning fra erfaren jeger.
Vurdering av skudd, sikkerhet, avstand og treff.
Erfaringsutveksling og diskusjoner i etterkant av de ulike jaktsituasjonene.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jakt under oppsyn av instruktør.

Problemstillinger
Våpenbehandling, sikkerhetssoner, bakgrunn.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Jegerprøveboka

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Praktisk erfaring med kråkejakt. Kjennskap til de jaktbare kråkefuglene og forvekslingsarter. Habil skytter med hagle, og gjerne instruktør på hagle.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema sendes til deltagerne etter kurset.

Utfyllende opplysninger

Det er en fordel om hver instruktør har ansvaret for en liten gruppe deltagere, og at flere terreng er tilgjengelig for kråkejakta.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.