1763 Fusing og ovnsformet glass

Mål

Lære deltakerne om grunnleggende teknikker i fusing og ovnsformet glass.
Lære om sikkerhet.
Lære om utstilling og presentasjon.

Målgruppe

4H-medlemmer og andre som er interessert i å lære grunnleggende teknikker innen fusing og ovnsformet glass.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Fellessamling og introduksjon av kurset

Stikkord

Bli kjent med deltakerne, instruktør og faget

Arbeidsform og gjennomføring

Planlegging og diskusjon

Problemstillinger

Utstyr og sikkerhet. Hva trengs?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Smykker av glass

Stikkord

Lage smykke av glass. Valg av glass, tilskjæring, tilpassing og liming.

Arbeidsform og gjennomføring

Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger

Nivåforskjell på deltakerne. En må og tenke sikkerhet, slik at ingen skades.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Smykker av glass

Stikkord

Lage smykke av glass. Valg av glass, tilskjæring, tilpassing og liming. Prøve forskjellige glassprodukter som stringers og frit.

Arbeidsform og gjennomføring

Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger

Nivåforskjell på deltakerne. En må og tenke sikkerhet, slik at ingen skades.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Fat av glass

Stikkord

Lage ulike fat av glass. Valg av glass, tilskjæring, tilpassing og liming.

Arbeidsform og gjennomføring

Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger

Nivåforskjell på deltakerne. En må og tenke sikkerhet, slik at ingen skades.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Brenning av produktene

Stikkord

Forberedelser til brenning og brenning av produkt deltakerne har laget. Diskusjon i grupper

Arbeidsform og gjennomføring

Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger

Temperaturvalg og brennetid.

6. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Praktisering av glass- og fusingkunnskap

Stikkord

Jobber videre med sine produkter. Bruk av forskjellige former og produkter

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale og praktisk gjennomføring

Problemstillinger

Nivåforskjell på deltakerne. En må og tenke sikkerhet, slik at ingen skades.

7. samling

Timer uten lærer: 2

Tema

Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon

Stikkord

Stille ut resultatet, fortelle om framdriften av arbeidet

Arbeidsform og gjennomføring

Utstilling og demonstrasjon

Problemstillinger

Hva var kjekt/utfordrende

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Bøker: The Fused Glass Handbook, Reynolds og Introduction To Glass Fusing, Kaiser

Opplegg for evaluering

Deltakerne evaluerer i grupper siste kveld.