1763 Fusing og ovnsformet glass

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltakerne om grunnleggende teknikker i fusing og ovnsformet glass.\\ Lære om sikkerhet.\\ Lære om utstilling og presentasjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-medlemmer og andre som er interessert i å lære grunnleggende teknikker innen fusing og ovnsformet glass.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Fellessamling og introduksjon av kurset

Stikkord
Bli kjent med deltakerne, instruktør og faget

Arbeidsform og gjennomføring
Planlegging og diskusjon

Problemstillinger
Utstyr og sikkerhet. Hva trengs?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Smykker av glass

Stikkord
Lage smykke av glass. Valg av glass, tilskjæring, tilpassing og liming.

Arbeidsform og gjennomføring
Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger
Nivåforskjell på deltakerne. En må og tenke sikkerhet, slik at ingen skades.

3. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Smykker av glass

Stikkord
Lage smykke av glass. Valg av glass, tilskjæring, tilpassing og liming. Prøve forskjellige glassprodukter som stringers og frit.

Arbeidsform og gjennomføring
Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger
Nivåforskjell på deltakerne. En må og tenke sikkerhet, slik at ingen skades.

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Fat av glass

Stikkord
Lage ulike fat av glass. Valg av glass, tilskjæring, tilpassing og liming.

Arbeidsform og gjennomføring
Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger
Nivåforskjell på deltakerne. En må og tenke sikkerhet, slik at ingen skades.

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Brenning av produktene

Stikkord
Forberedelser til brenning og brenning av produkt deltakerne har laget. Diskusjon i grupper

Arbeidsform og gjennomføring
Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger
Temperaturvalg og brennetid.

6. samling
Timer uten lærer: 4
Tema
Praktisering av glass- og fusingkunnskap

Stikkord
Jobber videre med sine produkter. Bruk av forskjellige former og produkter

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale og praktisk gjennomføring

Problemstillinger
Nivåforskjell på deltakerne. En må og tenke sikkerhet, slik at ingen skades.

7. samling
Timer uten lærer: 2
Tema
Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon

Stikkord
Stille ut resultatet, fortelle om framdriften av arbeidet

Arbeidsform og gjennomføring
Utstilling og demonstrasjon

Problemstillinger
Hva var kjekt/utfordrende

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Bøker: The Fused Glass Handbook, Reynolds og Introduction To Glass Fusing, Kaiser

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne evaluerer i grupper siste kveld.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.