1760 Isfiske- ferskvann og sjø

Godkjent for 4–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter om isfiske på ferskvann og sjø.\\ Deltakerne skal lære om sikkerhet ved isfiske.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære isfiske på ferskvann og sjø. Kurset skal kunne tilrettelegges enten for nybegynnere eller for viderekomne.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Isfiske- teori

Stikkord
Forskjellen på isfiske på ferskvann og sjø. Istykkelse og faremomenter. Fiskearter i ferskvann og sjø. Måter å fiske på, typer redskaper, agn, isbor og lokkemidler. Klær, skall, ull og fottøy. Beskyttelse for vær og vind (vindvegg). Redningstjeneste

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk gjennomgang med muligheter for spørsmål og fremvising av utstyr.

Problemstillinger
Når er isen trygg? Når biter fisken? Hvilke redskaper passer best? Hvilket agn skal vi bruke?

2. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Isfiske- praksis

Stikkord
Mål tykkelsen på isen (isbor, målestokk etc). Bruk av fiskeutstyr i praksis. Oppsett av ståsnøre, balansepilken, lokkemeite og pilking. Trivsel på isen.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk gjennomføring med veiledning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Pierre Aker`s bok "Isfisketips"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen formalkrav, men bør være kjent med de ulike fiskemåter som nyttes ved isfiske på ferskvann og sjø.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltagerne oppfordres til å bidra til forbedring av kurset gjennom evaluering.

Utfyllende opplysninger

Kurset er i all hovedsak praktisk rettet, med isfiske under veiledning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.