1760 Isfiske- ferskvann og sjø

Mål

Deltagerne skal tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter om isfiske på ferskvann og sjø.
Deltakerne skal lære om sikkerhet ved isfiske.

Målgruppe

Alle som vil lære isfiske på ferskvann og sjø. Kurset skal kunne tilrettelegges enten for nybegynnere eller for viderekomne.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er i all hovedsak praktisk rettet, med isfiske under veiledning.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Isfiske- teori

Stikkord

Forskjellen på isfiske på ferskvann og sjø. Istykkelse og faremomenter. Fiskearter i ferskvann og sjø. Måter å fiske på, typer redskaper, agn, isbor og lokkemidler. Klær, skall, ull og fottøy. Beskyttelse for vær og vind (vindvegg). Redningstjeneste

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk gjennomgang med muligheter for spørsmål og fremvising av utstyr.

Problemstillinger

Når er isen trygg? Når biter fisken? Hvilke redskaper passer best? Hvilket agn skal vi bruke?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Isfiske- praksis

Stikkord

Mål tykkelsen på isen (isbor, målestokk etc). Bruk av fiskeutstyr i praksis. Oppsett av ståsnøre, balansepilken, lokkemeite og pilking. Trivsel på isen.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk gjennomføring med veiledning.

Litteratur/materiell for deltakerne

Pierre Aker`s bok "Isfisketips".

Krav til lærer/instruktør

Ingen formalkrav, men bør være kjent med de ulike fiskemåter som nyttes ved isfiske på ferskvann og sjø.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Pierre Aker`s bok "Isfisketips".

Opplegg for evaluering

Deltagerne oppfordres til å bidra til forbedring av kurset gjennom evaluering.