176 Rekrutt Ettersøk

Godkjent for 20–40 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne får en gjennomgang av Norske Redningshunder godkjenningsprogram, samt info om hva som kreves av en ekvipasje.
Etter gjennomgått treningshelg skal ekvipasjene ha videreutviklet egne ferdigheter i forhold til å være figurant, gå spor, gjennomgått lydighet og lære hva rundering er.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ekvipasjer som har tenkt å bidra til å bli en redningsekvipasje i Norske Redningshunder.

Innhold

Dag 1:

  • Oppmøte og praktisk informasjon om dagen fremover og gjennomgang av Norske Redningshunder godkjenningsprogram, samt info om hva som kreves av en ekvipasje.

Dag 2-3-4 og 5:

  • Innføring, praktisk veiledning for å bli en god figurant, gjennomgang av alle hundene for å se hvilke egenskaper de innbefatter i forhold til lek, jakt og sosial omgang med mennesker. Innlæring av spor, og innlæring av rundering.
  • Gjennomgang av feltsøk og lydighetsøvelser.
  • Den teoretiske delen foregår på kveldstid, og består av forklaring og gjennomgang av dagens gjøremål og planlegging av neste dags gjøremål.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogrammet til Norske redningshunder

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i Norske Redningshunder, godkjent hundefører eller godkjent instruktør i NKK trinn 2.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen eksamen, men en forberedelse til hva de skal kunne når de en gang skal opp til en B-godkjenning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.