176 Rekrutt Ettersøk

Godkjent for 20-40 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne får en gjennomgang av Norske Redningshunder godkjenningsprogram, samt info om hva som kreves av en ekvipasje.
Etter gjennomgått treningshelg skal ekvipasjene ha videreutviklet egne ferdigheter i forhold til å være figurant, gå spor, gjennomgått lydighet og lære hva rundering er.

Målgruppe og forkunnskaper

Ekvipasjer som har tenkt å bidra til å bli en redningsekvipasje i Norske Redningshunder.

Kursinnhold

Dag 1:

 • Oppmøte og praktisk informasjon om dagen fremover og gjennomgang av Norske Redningshunder godkjenningsprogram, samt info om hva som kreves av en ekvipasje.

Dag 2-3-4 og 5:

 • Innføring, praktisk veiledning for å bli en god figurant, gjennomgang av alle hundene for å se hvilke egenskaper de innbefatter i forhold til lek, jakt og sosial omgang med mennesker. Innlæring av spor, og innlæring av rundering.
 • Gjennomgang av feltsøk og lydighetsøvelser.
 • Den teoretiske delen foregår på kveldstid, og består av forklaring og gjennomgang av dagens gjøremål og planlegging av neste dags gjøremål.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Norske Redningshunders godkjenningsprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i Norske Redningshunder, godkjent hundefører eller godkjent instruktør i NKK trinn 2.

Læringsressurser

Godkjenningsprogrammet til Norske redningshunder

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen eksamen, men en forberedelse til hva de skal kunne når de en gang skal opp til en B-godkjenning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.