1759 Kaninhold og kaninslakting- nybegynner

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt samling skal deltakerne ha innsikt i kaninhold og kaninslakting, samt å kunne lage en matrett av kaninkjøtt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Kaninhold

Stikkord
Teoretisk innføring i hva kaninhold innebærer, bl.a. om fôring og stell.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og besøk på gård.

Problemstillinger
Hvordan vurdere holdet på kaninene? Hvordan tilpasser man fôringsmengden?

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Kaninslakting

Stikkord
Å slakte kanin, samt forberede slaktet til matlaging.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis med veiledning.

Problemstillinger
Hvorfor er hygiene ved slakting viktig?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Kaninkjøtt og matlaging

Stikkord
Å lage en rett av kaninkjøtt.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis med veiledning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Spesielt interesserte kan benytte seg av "4H-prosjekt: Kanin".

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Samlingen evalueres av arrangørene på et eget møte i etterkant.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.