1759 Kaninhold og kaninslakting- nybegynner

Mål

Etter endt samling skal deltakerne ha innsikt i kaninhold og kaninslakting, samt å kunne lage en matrett av kaninkjøtt.

Målgruppe

Ungdom

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Kaninhold

Stikkord

Teoretisk innføring i hva kaninhold innebærer, bl.a. om fôring og stell.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og besøk på gård.

Problemstillinger

Hvordan vurdere holdet på kaninene? Hvordan tilpasser man fôringsmengden?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Kaninslakting

Stikkord

Å slakte kanin, samt forberede slaktet til matlaging.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis med veiledning.

Problemstillinger

Hvorfor er hygiene ved slakting viktig?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Kaninkjøtt og matlaging

Stikkord

Å lage en rett av kaninkjøtt.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis med veiledning.

Litteratur/materiell for deltakerne

Spesielt interesserte kan benytte seg av "4H-prosjekt: Kanin".

Opplegg for evaluering

Samlingen evalueres av arrangørene på et eget møte i etterkant.