1758 Sjøørretfiske i sjøen med fluestang

Mål

Etter kurset skal elevene:
- selvstendig kunne rigge stang og utstyr for sjøørretfiske i sjøen.
- selvstendig kunne velge fluer etter sesong, vær og temperatur
- selvstendig finne egnede fiskeplasser for sjøørret fra land
- selvstendig kunne vade i fjæra
- selvstendig kunne oppbevare og håndtere fangst.
- selvstendig kunne praktisere fang og slipp.
- ha kunnskap om fredningssoner,
- ha kunnskap om sjøørretens livssyklus og biologi
- ha kunnskap om Allemannsretten samt skikk og bruk ved kystfiske.
- ha kjennskap til kultivering av sjøørretbekker.

Målgruppe

Fluefiskere som har liten eller ingen erfaring med sjøørretfiske i sjøen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Deltagerne må beherske overhåndskast med enhånds fluestang før kursstart.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Sjøørretfiske i sjøen med fluestang, teori

Stikkord

- Fluestang, snører og fortom. - Sjøørreten i havet, biologi og livssyklus - Hvordan finne fiskeplassene - Sjøørretfluer - Fredningsområder - Allemannsretten, skikk og bruk

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med instruksjon/demonstrasjon

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk sjøørretfiske i sjøen med fluestang.

Stikkord

Dags- eller overnattingstur til kysten - Praktisk valg av stang, line og flue for gjeldene forhold. - Praktisk valg av fiskeplass - Praktisk fluefiske etter sjøørret. - Hvordan lese bunnforhold og strømninger. - Håndtering og oppbevaring av fangst. - Fang og slipp i praksis.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk fiske med instruktør

Krav til lærer/instruktør

Instruktører skal være erfarne sjøørretfiskere.