1758 Sjøørretfiske i sjøen med fluestang

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter kurset skal elevene:\\ - selvstendig kunne rigge stang og utstyr for sjøørretfiske i sjøen. \\ - selvstendig kunne velge fluer etter sesong, vær og temperatur\\ - selvstendig finne egnede fiskeplasser for sjøørret fra land \\ - selvstendig kunne vade i fjæra \\ - selvstendig kunne oppbevare og håndtere fangst.\\ - selvstendig kunne praktisere fang og slipp. \\ - ha kunnskap om fredningssoner, \\ - ha kunnskap om sjøørretens livssyklus og biologi \\ - ha kunnskap om Allemannsretten samt skikk og bruk ved kystfiske.\\ - ha kjennskap til kultivering av sjøørretbekker.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fluefiskere som har liten eller ingen erfaring med sjøørretfiske i sjøen.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Sjøørretfiske i sjøen med fluestang, teori

Stikkord
- Fluestang, snører og fortom. - Sjøørreten i havet, biologi og livssyklus - Hvordan finne fiskeplassene - Sjøørretfluer - Fredningsområder - Allemannsretten, skikk og bruk

Arbeidsform og gjennomføring
Teori med instruksjon/demonstrasjon

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Praktisk sjøørretfiske i sjøen med fluestang.

Stikkord
Dags- eller overnattingstur til kysten - Praktisk valg av stang, line og flue for gjeldene forhold. - Praktisk valg av fiskeplass - Praktisk fluefiske etter sjøørret. - Hvordan lese bunnforhold og strømninger. - Håndtering og oppbevaring av fangst. - Fang og slipp i praksis.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk fiske med instruktør

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktører skal være erfarne sjøørretfiskere.

Utfyllende opplysninger

Deltagerne må beherske overhåndskast med enhånds fluestang før kursstart.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.