1754 Smeller grunnkurs- Klasse 1

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltagerene teoretisk og praktisk innføring i smeller.\ Hvordan lære å utføre søk på bokser, kasser, romsøk og kjøretøy

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Passer for alle som har deltatt på Introduksjonskurs Smeller og som har noe treningserfaring i Smeller.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Teori og praksis Smeller

Stikkord
Teori og praktisk trening i øvelse 1 (banesøk) og øvelse 2 (søk på 16 kasser/esker/bokser).

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing m/ tavle evntuelt pc som hjelpemiddel. Spørsmål og diskusjon. Demonstrasjon. Instruksjon og praktisk trening m/veiledning

Problemstillinger
Foruten trening av selve øvelsene jobber vi med hvordan hunden utfører søksarbeidet og hvordan hundefører jobber med hunden

2. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Teori og praksis Smeller

Stikkord
Fortsette fra dagen før. Instruktør gir videre veiledning. Alle ser på hver enkelt hund og får veiledning i hva som skjer og hvorfor. Løse evnt. problemer. Teori og praktisk trening i øvelse 3 (romsøk) og øvelse 4 (søk på kjøretøy).

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon og praktisk trening m/veiledning

Problemstillinger
Enkle kalibreringsøvelser (for å sette hunden i treningsmodus) inngår også i Grunnkurs 1 sammen med tips til hvordan lære inn ”smelleren”.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Spårhunden och lukterna" av Lars Fält, Tobias Gustavsson, Jens Karlsson og Jessica Åberg "Shaping : effektiv och rolig hundträning" av Fanny Gott og Thomas Stokke

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Autorisert instruktør i Smeller godkjent av Norsk Smellerklubb

Avsluttende prøve/eksamen

Løpende evaluering på slutten av hver treningskveld

Utfyllende opplysninger

Kurset er ment som ett helgekurs på 12 timer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.