1753 Lage blikkfang i hagen.

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om hvordan man kan bruke planter, krukker og diverse for å skape interesse for de ulike områdene i hagen.\\ Lære om gjenbruk og bruk av hypertufa for å lage ting til bruk i hagen.\\ Lære om hva blikkfang er og hvordan skape det.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hageinteresserte.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Innføring i materiale hypertufa.

Stikkord
Hvordan man lager hypertufablanding og hva det kan brukes til? Støyping av små ting i hypertufa etter innføring for å kjenne på materiales konsistens og muligheter.

Arbeidsform og gjennomføring
Lærerstyrt undervisning og for å lære av hverandre ved samarbeid om praktiske løsninger.

Problemstillinger
Hvordan finne rette blandingen mellom sement, sand og torv?
Hva har jeg bruk for i egen hage?
Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling?
Hva er det mulig å lage?

2. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 1
Tema
Sjarmerende uterom. Hvordan ta for seg gjenbruk i hagen.

Stikkord
Få ideer til å ta i bruk ting man allerede har og bruke det på nye måter. Bruk av gamle og ødelagte ting.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag med bilder om bruk av ulike ting. Forslag fra den enkelte om ideer de selv har gjennomført og kan dele med andre bl.a. vise egne bilder fra egen hage.

Problemstillinger
Hva er det realistisk å kunne bruke?
Er det noen grenser for hva man kan bruke?
Kan loppemarked være et fint sted og finne ting.

3. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 1
Tema
Hvordan skape blikkfang i hagen?

Stikkord
Hvordan skape blikkfang med planter og ting i hagen? Hvordan bruk av buer og plantestøtter kan gi hagen et løft.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag med bilder for å gi ideer og vise ulike muligheter i en hage. Samtale etterpå om medlemmers ideer.

Problemstillinger
Hva kan et blikkfang være?
Hva er det som skaper et blikkfang?
Hvilke planter og ting kan vi bruke?
Hva med bruk av farger?

4. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 1
Tema
Praktisk samling hvor man lager en litt større ting i hypertufa.

Stikkord
Her skal man forsette med hypertufa som vi hadde på 1.samling. Det skal lages en større ting og vi skal forsette å bli kjent med materiale og lære bruken av det.

Arbeidsform og gjennomføring
Lage et produkt i hypertufa med lærerveiledning.

Problemstillinger
Hvordan finne rette blandingen mellom sement, sand og torv?
Hvordan få til oppgaven på best mulig måte?
Hva har jeg bruk for i egen hage?
Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling?
Hva er det mulig å lage?

5. samling
Timer uten lærer: 2
Tema
Hagevandring i en medlems hage for å se etter blikkfang og eiers løsninger i sin hage.

Stikkord
Vi skal se på et medlems løsninger på blikkfang ved hjelp av planter, plantestøtter og andre ting. Hagen kan gi ideer som en selv kan bygge videre på.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering med samtale i en hage.

Problemstillinger
Hvordan kan en gå frem for å skape blikkfang?
Er det bare småting som kan gjøre et hjørne i hagen mer spennende?
Er det kun en plante med en annen som kan skape et fint blikkfang?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Aktuelle artikler fra Norsk Hagetidend. Grønn glede. Din kreative hage av Tom Egeberg Hvål. Gjenbruk i hagen av Helen Dyrop
Hagegleder, Kreative løsninger og frodige ideer av Nina Ewald. Design din egen hage av Anne Kari Berg og Gro Jørgensen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha fagkunnskaper om emnene.

Avsluttende prøve/eksamen

Samtale om hvordan møtene har vært og hva vi kunne gjort bedre eller anderledes med tanke på et nytt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.