1753 Lage blikkfang i hagen.

Mål

Lære om hvordan man kan bruke planter, krukker og diverse for å skape interesse for de ulike områdene i hagen.
Lære om gjenbruk og bruk av hypertufa for å lage ting til bruk i hagen.
Lære om hva blikkfang er og hvordan skape det.

Målgruppe

Alle hageinteresserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 10 til 25 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Innføring i materiale hypertufa.

Stikkord

Hvordan man lager hypertufablanding og hva det kan brukes til? Støyping av små ting i hypertufa etter innføring for å kjenne på materiales konsistens og muligheter.

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt undervisning og for å lære av hverandre ved samarbeid om praktiske løsninger.

Problemstillinger

Hvordan finne rette blandingen mellom sement, sand og torv?
Hva har jeg bruk for i egen hage?
Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling?
Hva er det mulig å lage?

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema

Sjarmerende uterom. Hvordan ta for seg gjenbruk i hagen.

Stikkord

Få ideer til å ta i bruk ting man allerede har og bruke det på nye måter. Bruk av gamle og ødelagte ting.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag med bilder om bruk av ulike ting. Forslag fra den enkelte om ideer de selv har gjennomført og kan dele med andre bl.a. vise egne bilder fra egen hage.

Problemstillinger

Hva er det realistisk å kunne bruke?
Er det noen grenser for hva man kan bruke?
Kan loppemarked være et fint sted og finne ting.

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema

Hvordan skape blikkfang i hagen?

Stikkord

Hvordan skape blikkfang med planter og ting i hagen? Hvordan bruk av buer og plantestøtter kan gi hagen et løft.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag med bilder for å gi ideer og vise ulike muligheter i en hage. Samtale etterpå om medlemmers ideer.

Problemstillinger

Hva kan et blikkfang være?
Hva er det som skaper et blikkfang?
Hvilke planter og ting kan vi bruke?
Hva med bruk av farger?

4. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema

Praktisk samling hvor man lager en litt større ting i hypertufa.

Stikkord

Her skal man forsette med hypertufa som vi hadde på 1.samling. Det skal lages en større ting og vi skal forsette å bli kjent med materiale og lære bruken av det.

Arbeidsform og gjennomføring

Lage et produkt i hypertufa med lærerveiledning.

Problemstillinger

Hvordan finne rette blandingen mellom sement, sand og torv?
Hvordan få til oppgaven på best mulig måte?
Hva har jeg bruk for i egen hage?
Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling?
Hva er det mulig å lage?

5. samling

Timer uten lærer: 2

Tema

Hagevandring i en medlems hage for å se etter blikkfang og eiers løsninger i sin hage.

Stikkord

Vi skal se på et medlems løsninger på blikkfang ved hjelp av planter, plantestøtter og andre ting. Hagen kan gi ideer som en selv kan bygge videre på.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med samtale i en hage.

Problemstillinger

Hvordan kan en gå frem for å skape blikkfang?
Er det bare småting som kan gjøre et hjørne i hagen mer spennende?
Er det kun en plante med en annen som kan skape et fint blikkfang?

Litteratur/materiell for deltakerne

Aktuelle artikler fra Norsk Hagetidend. Grønn glede. Din kreative hage av Tom Egeberg Hvål. Gjenbruk i hagen av Helen Dyrop

Krav til lærer/instruktør

Må ha fagkunnskaper om emnene.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Hagegleder, Kreative løsninger og frodige ideer av Nina Ewald. Design din egen hage av Anne Kari Berg og Gro Jørgensen

Opplegg for evaluering

Samtale om hvordan møtene har vært og hva vi kunne gjort bedre eller anderledes med tanke på et nytt kurs.