1752 VHF/SRC kurs - Maritim Radio

Mål

Lære elevene teoretisk og praktiske ferdigheter slik at de kan ta sertifikat for VHF/SCR.
Lære praktisk bruk av forskjellige typer utstyr.
Få ekstra gode kunnskaper om nødmeldinger.

Målgruppe

Ungdom som vil ferdes på sjøen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Pensum vil følge gjeldende krav til VHF/SCR sertifikat http://maritimradio.no/privat/vhf-sertifikat/vhf-sertifikat/
Samling tre er tenkt for 3 timer. Samling 3 gir ikke kursstøtte i følge voksenopplæringslovens regler for nettbasert undervisning om den gjennomføres som selvstudie/enetime.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Oppbygging av systemet med kystradioer og radioer i båter, standardprosedyrer

Stikkord

Kystradioene med linkstasjoner, kanalplan, fastmonterte skipsradioer, håndholdt utstyr, rekkevidde, bruk, prosedyrer for mayday og pan.

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppeundervisning i klasserom. Praktisk trening med håndholdt utstyr. "Lysbilder" med kanalplaner og kart over stasjoner samt skisser for rekkevidde. Standard nødplakater for div prosedyrer. Oppkall og samtaler med håndholdt utstyr.

Problemstillinger

5-6 håndholdte apparater i sving. Samtaler der en ber om slep mm kan oppfattes delvis av andre og misforstås. Avklares med kystradio før øvelse

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Selektive oppkall til mmsi nummer, DSC nødoppkall, oppkall av kystradioer med mmsi. Oppkall av andre båter. Lytteplikt Taushetsplikt og konsesjon

Stikkord

MMSI nummer, nødoppkall med registrert og uregistrert VHF, Oppkall kystradio med og uten mmsi. Oppkall andre båter inkl kanalvalg. Lovverk rundt vhf. Dualwatch

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning i begynnelsen av økten. Kursdeltakere fordeles i grupper på 2-3 i forskjellige båter/radiostasjoner og gjennomfører alt annet enn nødoppkall. Nødoppkall med dsc gjennomgås på hver enkelt radiotype. teste dualwatch med påfølgende sending

Problemstillinger

Muligheter for forstyrrelse av annen trafikk og misforståelser. Elever spredt gjør at lærer ikke kan rekke alle samtidig.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Praktisk fellesøvelse på nett

Stikkord

Selvtest/øvelse på hjemmesidene til Maritim radio http://maritimradio.no/privat/vhf-sertifikat/test-deg-selv/

Arbeidsform og gjennomføring

Små grupper øver på nett.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Praktisk bruk av VHF

Stikkord

Oppkall kamerater, kanalvalg, rekkevidde håndapparater, praktiske øvelser

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk bruk fra båter på sjøen. Avtale manøvrer, møteplasser osv. Ringe til telefon på land via VHF

Problemstillinger

Stressmestring. Manøvrere båt samtidig som man bruker radio.

Litteratur/materiell for deltakerne

Boka Mayday Forfatter: Torbjørn Tombre Pris: kr 248,- ISBN: 9788292284681, tilgang til radioer (2 pr radio) tilgang til datamaskiner med internett for hjemmestudie

Krav til lærer/instruktør

Skal ha gyldig sertifikat for VHF/SCR

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Boka Mayday Plan laget av Steinar Monsen januar 2015

Opplegg for evaluering

Gjennomføring av eksamen