1752 VHF/SRC kurs - Maritim Radio

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære elevene teoretisk og praktiske ferdigheter slik at de kan ta sertifikat for VHF/SCR.\ Lære praktisk bruk av forskjellige typer utstyr.\ Få ekstra gode kunnskaper om nødmeldinger.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom som vil ferdes på sjøen

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Oppbygging av systemet med kystradioer og radioer i båter, standardprosedyrer

Stikkord
Kystradioene med linkstasjoner, kanalplan, fastmonterte skipsradioer, håndholdt utstyr, rekkevidde, bruk, prosedyrer for mayday og pan.

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppeundervisning i klasserom. Praktisk trening med håndholdt utstyr. "Lysbilder" med kanalplaner og kart over stasjoner samt skisser for rekkevidde. Standard nødplakater for div prosedyrer. Oppkall og samtaler med håndholdt utstyr.

Problemstillinger
5-6 håndholdte apparater i sving. Samtaler der en ber om slep mm kan oppfattes delvis av andre og misforstås. Avklares med kystradio før øvelse

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Selektive oppkall til mmsi nummer, DSC nødoppkall, oppkall av kystradioer med mmsi. Oppkall av andre båter. Lytteplikt Taushetsplikt og konsesjon

Stikkord
MMSI nummer, nødoppkall med registrert og uregistrert VHF, Oppkall kystradio med og uten mmsi. Oppkall andre båter inkl kanalvalg. Lovverk rundt vhf. Dualwatch

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning i begynnelsen av økten. Kursdeltakere fordeles i grupper på 2-3 i forskjellige båter/radiostasjoner og gjennomfører alt annet enn nødoppkall. Nødoppkall med dsc gjennomgås på hver enkelt radiotype. teste dualwatch med påfølgende sending

Problemstillinger
Muligheter for forstyrrelse av annen trafikk og misforståelser. Elever spredt gjør at lærer ikke kan rekke alle samtidig.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Praktisk fellesøvelse på nett

Stikkord
Selvtest/øvelse på hjemmesidene til Maritim radio http://maritimradio.no/privat/vhf-sertifikat/test-deg-selv/

Arbeidsform og gjennomføring
Små grupper øver på nett.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Praktisk bruk av VHF

Stikkord
Oppkall kamerater, kanalvalg, rekkevidde håndapparater, praktiske øvelser

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk bruk fra båter på sjøen. Avtale manøvrer, møteplasser osv. Ringe til telefon på land via VHF

Problemstillinger
Stressmestring. Manøvrere båt samtidig som man bruker radio.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Boka Mayday Forfatter: Torbjørn Tombre Pris: kr 248,- ISBN: 9788292284681, tilgang til radioer (2 pr radio) tilgang til datamaskiner med internett for hjemmestudie
Boka Mayday Plan laget av Steinar Monsen januar 2015

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Skal ha gyldig sertifikat for VHF/SCR

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomføring av eksamen

Utfyllende opplysninger

Pensum vil følge gjeldende krav til VHF/SCR sertifikat http://maritimradio.no/privat/vhf-sertifikat/vhf-sertifikat/
Samling tre er tenkt for 3 timer. Samling 3 gir ikke kursstøtte i følge voksenopplæringslovens regler for nettbasert undervisning om den gjennomføres som selvstudie/enetime.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.