1751 Årshjul i hagen

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennom studiesirkelen skal deltagerne lære seg når de ulike aktivitetene i og rundt hagen skal skje og hvordan de skal utføre de.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte, såvel erfarne som nybegynnere.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Lag dine egne planter.
Såing og driving / Lys og varme

Stikkord
Såing.
Driving Lys og varme.
Vanning

Arbeidsform og gjennomføring
Samlingen vil ledes av en innleder som vil gjennomgå de ulike elementene. Deretter vil det være diskusjon i gruppen etterfulgt av praktisk trening.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Prikling og driving av egne frøplanter

Stikkord
Prikling.
Driving av prikleplanter.
Vanning og gjødsling.
Lys og temperatur

Arbeidsform og gjennomføring
Samlingen vil ledes av en innleder som vil gjennomgå de ulike elementene. Deretter vil det være diskusjon i gruppen etterfulgt av praktisk trening.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Jord og jordforbedring

Stikkord
Matjord.
Kjøpejord, torv, kompost, leireog sand

Arbeidsform og gjennomføring
Samlingen avholdes om mulig i en hage. Innleder gjennomgår og demonstrerer de ulike jordtypene, fordeler og ulemper. Etter innledningen diskusjon i gruppen.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Utplanting

Stikkord
Hvilke planter hvor?
Opparbeiding av ulike typer bed.

Arbeidsform og gjennomføring
Innleder gjennomgår og demonstrerer utplanting av ulike planter. Solitærer og grupper. Etter innledningen diskusjon i gruppen.

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Majobo – matnyttig hage

Stikkord
Nytteplanter, grønnsaker og urter.
Oppbygging av kjøkkenhage

Arbeidsform og gjennomføring
Innleder gjennomgår de ulike nyttevekstene og hvilke vekstforhold de skal ha. Diskusjon i gruppen.

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Frukttrær for norske forhold

Stikkord
Fruktsorter som egner seg for dyrking i vårt klima.
Beskjæring - når og hvordan.
Stell gjennom sesongen.
Høsting og lagring av frukten

Arbeidsform og gjennomføring
Innleder gjennomgår de ulike frukttypene og sorter som egner seg for dyrking i vårt område. Diskusjon i gruppen.

7. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Overvintring

Stikkord
Overvintring av planter

Arbeidsform og gjennomføring
Innleder gjennomgår ulike plantetyper og hvilke krav de stiller til overvintring. Temperatur, lysforhold og lignende. Diskusjon og spørsmål i gruppen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Det kan være ulike instruktører på samlingene. Instruktørene kan enten være erfarne hageamatører eller profesjonelle krefter

Avsluttende prøve/eksamen

På slutten av hver samling legges det opp til en evaluering. Evalueringsskjema lages på forhånd. Siste kursdag evalueres hele studiesirkelen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.