1751 Årshjul i hagen

Mål

Gjennom studiesirkelen skal deltagerne lære seg når de ulike aktivitetene i og rundt hagen skal skje og hvordan de skal utføre de.

Målgruppe

Hageinteresserte, såvel erfarne som nybegynnere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Lag dine egne planter.
Såing og driving / Lys og varme

Stikkord

Såing.
Driving Lys og varme.
Vanning

Arbeidsform og gjennomføring

Samlingen vil ledes av en innleder som vil gjennomgå de ulike elementene. Deretter vil det være diskusjon i gruppen etterfulgt av praktisk trening.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Prikling og driving av egne frøplanter

Stikkord

Prikling.
Driving av prikleplanter.
Vanning og gjødsling.
Lys og temperatur

Arbeidsform og gjennomføring

Samlingen vil ledes av en innleder som vil gjennomgå de ulike elementene. Deretter vil det være diskusjon i gruppen etterfulgt av praktisk trening.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Jord og jordforbedring

Stikkord

Matjord.
Kjøpejord, torv, kompost, leireog sand

Arbeidsform og gjennomføring

Samlingen avholdes om mulig i en hage. Innleder gjennomgår og demonstrerer de ulike jordtypene, fordeler og ulemper. Etter innledningen diskusjon i gruppen.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Utplanting

Stikkord

Hvilke planter hvor?
Opparbeiding av ulike typer bed.

Arbeidsform og gjennomføring

Innleder gjennomgår og demonstrerer utplanting av ulike planter. Solitærer og grupper. Etter innledningen diskusjon i gruppen.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Majobo – matnyttig hage

Stikkord

Nytteplanter, grønnsaker og urter.
Oppbygging av kjøkkenhage

Arbeidsform og gjennomføring

Innleder gjennomgår de ulike nyttevekstene og hvilke vekstforhold de skal ha. Diskusjon i gruppen.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Frukttrær for norske forhold

Stikkord

Fruktsorter som egner seg for dyrking i vårt klima.
Beskjæring - når og hvordan.
Stell gjennom sesongen.
Høsting og lagring av frukten

Arbeidsform og gjennomføring

Innleder gjennomgår de ulike frukttypene og sorter som egner seg for dyrking i vårt område. Diskusjon i gruppen.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Overvintring

Stikkord

Overvintring av planter

Arbeidsform og gjennomføring

Innleder gjennomgår ulike plantetyper og hvilke krav de stiller til overvintring. Temperatur, lysforhold og lignende. Diskusjon og spørsmål i gruppen.

Krav til lærer/instruktør

Det kan være ulike instruktører på samlingene. Instruktørene kan enten være erfarne hageamatører eller profesjonelle krefter

Opplegg for evaluering

På slutten av hver samling legges det opp til en evaluering. Evalueringsskjema lages på forhånd. Siste kursdag evalueres hele studiesirkelen.