175 B-kurs treningslag

Godkjent for 20-40 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Etter gjennomgått trening skal hund og hundefører ha videreutviklet egne ferdigheter og hundeførere skal ha fått nye ideer om vedlikehold og videre trening på veien mot A-godkjenning

Målgruppe og forkunnskaper

Ekvipasjer som enten er B-godkjente eller på veg til å bli det i løpet av ett år.

Kursinnhold

Dag 1:

 • Kurset består av åpning som er gjennomgang av godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder, praktiske opplysninger, hva som kreves av ekvipasjen for å bli godkjente hundefører.

Dag 2-3-4 og 5:

 • Teoretisk gjennomgang av spor, rundering praktisk ettersøk. Kurset gjennomføres på 4 dager pluss fremmøte dagen og kan også tas over 2 helger. Treningen er praktisk på dagtid og teori på kveld.
 • Den praktiske treningen består av sporsøk av forskjellig alder og lengde forskjellig underlag , teigsøk og rundering.
 • Den teoretiske delen består av informasjon foredrag om mentale reaksjoner, hva som kreves i forhold til kondisjon, kart/kompass egenskaper, samarbeidspartnere

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør

Godkjente Instruktører i Norske redningshunder, Godkjent hundeførere eller NKK instruktør trinn 2.

Læringsressurser

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Kvalifiserende/test/eksamen

Treningslaget har ikke eksamen, men klargjøres for den videre utvikling for å forberede seg til å bli hundefører det neste året.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.