175 B-kurs treningslag

Godkjent for 20–40 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter gjennomgått trening skal hund og hundefører ha videreutviklet egne ferdigheter og hundeførere skal ha fått nye ideer om vedlikehold og videre trening på veien mot A-godkjenning

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ekvipasjer som enten er B-godkjente eller på veg til å bli det i løpet av ett år.

Innhold

Dag 1:

  • Kurset består av åpning som er gjennomgang av godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder, praktiske opplysninger, hva som kreves av ekvipasjen for å bli godkjente hundefører.

Dag 2-3-4 og 5:

  • Teoretisk gjennomgang av spor, rundering praktisk ettersøk. Kurset gjennomføres på 4 dager pluss fremmøte dagen og kan også tas over 2 helger. Treningen er praktisk på dagtid og teori på kveld.
  • Den praktiske treningen består av sporsøk av forskjellig alder og lengde forskjellig underlag , teigsøk og rundering.
  • Den teoretiske delen består av informasjon foredrag om mentale reaksjoner, hva som kreves i forhold til kondisjon, kart/kompass egenskaper, samarbeidspartnere

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Godkjente Instruktører i Norske redningshunder, Godkjent hundeførere eller NKK instruktør trinn 2.

Avsluttende prøve/eksamen

Treningslaget har ikke eksamen, men klargjøres for den videre utvikling for å forberede seg til å bli hundefører det neste året.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.