1749 Oppdretterskolen - kurs 1. Genetikk og avl

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få inngående kunnskap og forståelse for genetikk, arvelære, avlsarbeid og generelt hundeopprett. Å hjelpe dem i deres daglige oppdrettergjerning. Å gi ikke-oppdrettere økt forståelse for tankegangen i avlsarbeidet. Å fremme kvaliteten på hundeoppdrett, og gjøre hundehobbyen til ekstra stor glede.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeoppdrettere og interesserte hundeeiere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Genetikk og arvelighet

Stikkord
Genetikk, arvelige sykdommer, screening, resultater, avlsindekser

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesninger + gruppearbeid med veiledning, diskusjon

Problemstillinger
Hvordan drive kunnskapsbasert hundeavl?

2. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Sunt og godt avlsarbeid

Stikkord
Seleksjon, avlsmetoder, avlsstrategier, sunn hundeavl

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesninger + gruppearbeid med veiledning, diskusjon

Problemstillinger
Hvordan drive balansert avlsarbeid

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Astrid Indrebø (red): Genetikk avl og oppdrett, 3. utgave, Norsk Kennel Klub 2005, ISBN 82-90430-30-2
Vitenskapelige artikler og veterinære fagbøker, andre fagbøker

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

NKKs ansatte veterinærer el andre fagfolk på emnet som NKK utpeker

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema ved kursets slutt.

Utfyllende opplysninger

NKKs oppdretterskole (Oppdretterskolen) kurs 1, Genetikk og avl: Dette kurset arrangeres kun av/i samråd med NKK, og med foredragsholdere som NKK plukker ut. Deltakerantall kan variere mye fra gang til gang kurset holdes. Det vil også bli registrert en kursplan for Oppdretterskolen kurs 2. Denne typen kurs tilbys omtrent ingen andre steder, og er således unikt i å formidle denne kompetansen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.