1748 Meitefiske i ferskvann - kompaktkurs

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne en komprimert innføring i meitefiske i ferskvann.\\ Læringsmål: Deltagerne skal oppnå grunnleggende kunnskap for å kunne meitefiske med naturlig agn etter norske sportsfiskearter i ferskvann.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære meitefiske i ferskvann.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Meitefiske i ferskvann - teoridel

Stikkord
1. time
: Utstyr, agn, foring og litt om meitefiske. Kort og generelt om utstyr. Agn og foring. Knuter. Artsjakt og specimenjegere.
2. time:
Meite etter rovfisk. Utseende, utbredelse, størrelse, agntyper, arten som sportsfisk og matfisk. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser.
Meite etter karpefisk. Utseende, utbredelse, størrelse, agntyper, arten som sportsfisk og matfisk. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser.
3. time:
Meite etter laksefisk. Utseende, utbredelse, størrelse, agntyper, arten som sportsfisk og matfisk. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser.
Behandling av fisk. Matfisk, gjenutsetting, veiing, fotografering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori med muligheter for spørsmål og svar

2. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Meitefiske i ferskvann - praksis

Stikkord
Kjøreplan for praktisk del:
Tidsbruk: 6 timer eller 3+3 timer.
En eller to fisketurer der teori omgjøres til praksis sammen med instruktøren. Spørsmål og diskusjoner tas underveis. Man lærer best ved å gjøre.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk fiske med veiledning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Anbefalt litteratur:\\ Meite, av Rune Johansen, 2000.\\ Hekta på fiske, Ole-Håkon Heier, 2015.\\

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen formalkrav. Instruktøren bør ha erfaring fra moderne meitefiske etter så mange norske arter som mulig.

Utfyllende opplysninger

Lokaliteter og tidspunkt:\\ Innedelen av kurset kan foregå når som helst på året, og gjennomføres i sin helhet.\\ Utedelen tilpasses det geografiske stedet i Norge der kurset avholdes.\\ Dersom hele grupper av arter mangler kan man legge opp til en helgetur til en annen del av landet, eller den praktiske kursdelen for denne fiskegruppen sløyfes/legges opp til som private turer.\\ Kvalifiserende:\\ Brukerkurs\\ Kunnskapstest:\\ Ingen. Kursbevis utdeles de som har gjennomført kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.