1748 Meitefiske i ferskvann - kompaktkurs

Mål

Kurset skal gi deltakerne en komprimert innføring i meitefiske i ferskvann.
Læringsmål: Deltagerne skal oppnå grunnleggende kunnskap for å kunne meitefiske med naturlig agn etter norske sportsfiskearter i ferskvann.

Målgruppe

Alle som vil lære meitefiske i ferskvann.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Lokaliteter og tidspunkt:
Innedelen av kurset kan foregå når som helst på året, og gjennomføres i sin helhet.
Utedelen tilpasses det geografiske stedet i Norge der kurset avholdes.
Dersom hele grupper av arter mangler kan man legge opp til en helgetur til en annen del av landet, eller den praktiske kursdelen for denne fiskegruppen sløyfes/legges opp til som private turer.
Kvalifiserende:
Brukerkurs
Kunnskapstest:
Ingen. Kursbevis utdeles de som har gjennomført kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Meitefiske i ferskvann - teoridel

Stikkord

1. time
: Utstyr, agn, foring og litt om meitefiske. Kort og generelt om utstyr. Agn og foring. Knuter. Artsjakt og specimenjegere.
2. time:
Meite etter rovfisk. Utseende, utbredelse, størrelse, agntyper, arten som sportsfisk og matfisk. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser.
Meite etter karpefisk. Utseende, utbredelse, størrelse, agntyper, arten som sportsfisk og matfisk. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser.
3. time:
Meite etter laksefisk. Utseende, utbredelse, størrelse, agntyper, arten som sportsfisk og matfisk. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser.
Behandling av fisk. Matfisk, gjenutsetting, veiing, fotografering.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med muligheter for spørsmål og svar

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Meitefiske i ferskvann - praksis

Stikkord

Kjøreplan for praktisk del:
Tidsbruk: 6 timer eller 3+3 timer.
En eller to fisketurer der teori omgjøres til praksis sammen med instruktøren. Spørsmål og diskusjoner tas underveis. Man lærer best ved å gjøre.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk fiske med veiledning.

Litteratur/materiell for deltakerne

Anbefalt litteratur:
Meite, av Rune Johansen, 2000.
Hekta på fiske, Ole-Håkon Heier, 2015.

Krav til lærer/instruktør

Ingen formalkrav. Instruktøren bør ha erfaring fra moderne meitefiske etter så mange norske arter som mulig.