1745 Småviltjakt introduksjon

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal gjennom teori og praksis få en introduksjon til småviltjakt. Deltagerne skal få grunnleggende kunnskap om jaktformer, sikkerhet på jakt, human jakt, våpenhåndtering, jaktbare viltarter og kjennskap til jakt med og uten hund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn, ungdom og voksne

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Sikkerhet, artskunnskap og tilgang til jakt

Stikkord
Korrekt håndtering av våpen, human jakt, jaktbare arter og jaktkortsalg

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, diskusjon og demonstrasjon.

Problemstillinger
Forhindre ulykker. Sikre human jakt. Vite hva vi kan jakte på og hvordan skaffe jaktkort.

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Praktisk jakt

Stikkord
Hvordan bevege seg i terrenget? Hvordan unngå ulykker? Sikker og hyggelig jakt. Jaktformer.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med veiledning. Demonstrasjon.

Problemstillinger
Hvordan oppfører vi oss på jakt? Skudd mot vilt Behandling av felt vilt

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Hefte om småviltjakt utdeles ved første samling
Jegerprøveboka

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren jeger på småvilt som tilfredstiller krav til å ha med deltagere på opplæringsjakt i følge norsk lov.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering ved slutten av siste samling

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.