1744 Gjeterkurs for kroppsgjetere

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hund og eier skal få innføring i hvordan en kroppsgjeter jobber med sau. Lære seg dyreforståelse. Hund og eier skal få et godt samarbeide når man gjeter. Hundeeiere med kroppsgjetere skal bli bevisst på hva slags type hund de har.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere med hunder som er kroppsgjetere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 16
Tema
Gjeting med kroppsgjetere

Stikkord
Deltakerne skal få innføring i hvordan det er å gjete sau med Schapendoesen, som er en kroppsgjeter.
Praktiske arbeide i sauehagen.
Jobber sammen med instruktøren.
Aktuelle problemstillinger underveis.

Arbeidsform og gjennomføring
Teorikveld på fredag, og praktisk arbeid med spørsmål underveis lørdag og søndag.
Det praktiske arbeidet foregår ute i sauehagen. Her er den enkelte deltager ute og jobber sammen med instruktøren, og alle deltakerne følger med på hverandre. Så tar vi opp aktuelle problemstillinger underveis. Dagene avsluttes med at instruktøren går gjennom hver enkelt deltaker, og det er rom for spørsmål og evaluering.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utstyr for gjeting

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Det finnes mange typer gjeterhunder. De fleste kjenner til Border Collien, som er en hund som bruker øye Dette kurset er tilrettelagt for raser av typen kroppsgjetere, det finnes over 50 raser. Disse gjeter på en annen måte enn border collien. Som navnet tilsier, så bruker de kroppen mer aktivt i arbeid med sauen, og jobber tettere innpå dyra. Kurset er tenkt gjennomført på tre dager.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.