1743 Ferskvannsfiske- introduksjon

Mål

Deltagerne skal få kjennskap til forskjellige fiskemetoder og teknikker som brukes i ferskvann.
De skal kunne gjøre vurderinger av hvilke metoder som kan brukes under forskjellige forhold.
De skal være i stand til å bruke de mest vanlige fiskeknuter og rigge opp og ned fiskeutstyret.
De skal kunne behandle fangsten for tilberedning, og kjenne forskjellige måter å tilberede fisk på.

Målgruppe

Grunnskole/videregående/voksenopplæring

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Innføring i fiske i ferskvann

Stikkord

Arter, fiskeutstyr, knuter, fiskeplasser.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, instruksjon

Problemstillinger

Hvor fisker vi til forskjellige tider? Hvilke arter kan vi få? Hvordan fisker vi?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk fiske og tilbereding av fisk

Stikkord

Praktisk fiske, forskjellige fisketeknikker, sløying av fisk, fiskens anatomi, tenning av bål for matlaging, tilberedning av fisk

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, demonstrasjon, instruksjon, praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Fang og slipp. Fisk som mat. Bålfyring i dårlig vær. Tilberedning av fisk.

Litteratur/materiell for deltakerne

Hefte om ferskvannsfiske

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra flere år med ferskvannsfiske. Pedagogisk framtoning.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Fiske i ferskvann - Bjørn Wegge

Opplegg for evaluering

Oppsummering og tilbakemeldinger ved avslutning av kurset.