1743 Ferskvannsfiske- introduksjon

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal få kjennskap til forskjellige fiskemetoder og teknikker som brukes i ferskvann. De skal kunne gjøre vurderinger av hvilke metoder som kan brukes under forskjellige forhold.\ De skal være i stand til å bruke de mest vanlige fiskeknuter og rigge opp og ned fiskeutstyret. De skal kunne behandle fangsten for tilberedning, og kjenne forskjellige måter å tilberede fisk på.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Grunnskole/videregående/voksenopplæring

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Innføring i fiske i ferskvann

Stikkord
Arter, fiskeutstyr, knuter, fiskeplasser.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, instruksjon

Problemstillinger
Hvor fisker vi til forskjellige tider? Hvilke arter kan vi få? Hvordan fisker vi?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Praktisk fiske og tilbereding av fisk

Stikkord
Praktisk fiske, forskjellige fisketeknikker, sløying av fisk, fiskens anatomi, tenning av bål for matlaging, tilberedning av fisk

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, demonstrasjon, instruksjon, praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger
Fang og slipp. Fisk som mat. Bålfyring i dårlig vær. Tilberedning av fisk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Hefte om ferskvannsfiske
Fiske i ferskvann - Bjørn Wegge

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra flere år med ferskvannsfiske. Pedagogisk framtoning.

Avsluttende prøve/eksamen

Oppsummering og tilbakemeldinger ved avslutning av kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.