1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder

Mål

Gi deltakerne innsikt i og kunnskap om hvilke øvelser som inngår i apellprøven i Norske Redningshunder. Gi deltakerne metodekunnskap, motivasjon og inspirasjon til å legge opp treningen mot øvelsene.

Målgruppe

For medlemmer/ekvipasjer i Norske redningshunder som skal ta apellprøven

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Kontakt. Teoretisk gjennomgang av øvelsene.

Stikkord

Motivasjon, lek, timing og belønning

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med veiledning av instruktør. Teoriundervisning.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Kontaktøvelser, kontakttrening

Stikkord

Oppfølging av motivasjon, lek, timing og belønning.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Kontaktøvelser og innkallingøvelser.

Stikkord

Posisjonering, holdning og belønning, Belønning av fart og motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Tilgjengelighet. Momenter i fellesdekk

Stikkord

Håndtering og belønning (tilgjengelighet). Hvordan starte dekktrening? Oppdeling av øvelsen og trening av momenter.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Kontaktrening og apport.

Stikkord

Kontakttrening/lineføring/posisjonering/holdning; belønning og timing. Oppdeling av øvelsen apport. Hva legges vekt på mht. individ? Belønning/motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Inkalling og apport

Stikkord

Oppfølging av momentene fra innkallingstrening. Belønning av fart og motivasjon Oppfølging av apporttrening. Avlevere, bringe, hente, opptak, holde. Belønning/motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Apport, kontakt og fellesdekk

Stikkord

Oppfølging av delmomentene i apportøvelsen Oppfølging av kontaktøvelser og delmomenter i fri ved foten. Oppfølging av momenter i dekkøvelsen.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Oppsummering og gjennomgang av delmomenter og øvelser.

Stikkord

Nivåvurdering og planlegging av videre trening.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og teoretisk oppsummering

Litteratur/materiell for deltakerne

Reglement for apellprøven medlemssider NRH og aktuell litteratur.

Krav til lærer/instruktør

Utannet instruktør innen lydighet.

Opplegg for evaluering

Ligger i kursinnhold siste samling. Apellprøve arrangeres av NRH og dømmes av godkjent NRH-instruktør.