1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne innsikt i og kunnskap om hvilke øvelser som inngår i apellprøven i Norske Redningshunder. Gi deltakerne metodekunnskap, motivasjon og inspirasjon til å legge opp treningen mot øvelsene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

For medlemmer/ekvipasjer i Norske redningshunder som skal ta apellprøven

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Kontakt. Teoretisk gjennomgang av øvelsene.

Stikkord
Motivasjon, lek, timing og belønning

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med veiledning av instruktør. Teoriundervisning.

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Kontaktøvelser, kontakttrening

Stikkord
Oppfølging av motivasjon, lek, timing og belønning.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning.

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Kontaktøvelser og innkallingøvelser.

Stikkord
Posisjonering, holdning og belønning, Belønning av fart og motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Tilgjengelighet. Momenter i fellesdekk

Stikkord
Håndtering og belønning (tilgjengelighet). Hvordan starte dekktrening? Oppdeling av øvelsen og trening av momenter.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Kontaktrening og apport.

Stikkord
Kontakttrening/lineføring/posisjonering/holdning; belønning og timing. Oppdeling av øvelsen apport. Hva legges vekt på mht. individ? Belønning/motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Inkalling og apport

Stikkord
Oppfølging av momentene fra innkallingstrening. Belønning av fart og motivasjon Oppfølging av apporttrening. Avlevere, bringe, hente, opptak, holde. Belønning/motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

7. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Apport, kontakt og fellesdekk

Stikkord
Oppfølging av delmomentene i apportøvelsen Oppfølging av kontaktøvelser og delmomenter i fri ved foten. Oppfølging av momenter i dekkøvelsen.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og litt teoriundervisning

8. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Oppsummering og gjennomgang av delmomenter og øvelser.

Stikkord
Nivåvurdering og planlegging av videre trening.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med øvelsene med veiledning fra instruktør og teoretisk oppsummering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Reglement for apellprøven medlemssider NRH og aktuell litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Utannet instruktør innen lydighet.

Avsluttende prøve/eksamen

Ligger i kursinnhold siste samling. Apellprøve arrangeres av NRH og dømmes av godkjent NRH-instruktør.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.