1741 Arrangør og arrangementsansvarlig

Godkjent for 8–12 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å planlegge, arrangere/gjennomføre og evaluere et fylkesarrangement som feks. Nyttårsball for junior og senior medlemmer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 14 år og oppover som vil lære å arrangere, gjennomføre og evaluere arrangement.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Rammer for ballet.

Stikkord
Ansvarliggjøre arrangør, målgruppe, innhold i kvelden. Lage budsjett og utkast til invitasjon.

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjon, samtale og undersøking.

Problemstillinger
Sette opp et grovt rammeprogram for kvelden og møteplan for gruppa.

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Invitasjon, program og økonomi

Stikkord
Praktiske planlegging av kvelden med å lage invitasjon, innkjøps lister, pynting, musikk og sette opp liste for dugnadsbehov.

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjon, samtale og undersøking.

Problemstillinger
Diskutere tema for ballet, servering og dugnadsbehov.

3. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 2
Tema
Hvordan blir den praktiske gjennomføring av Nyttårsballet.

Stikkord
Hvordan gjøre klart lokalet, med pynting, dekke bord, mat, servering, kioskvakter. Etter festen ha en plan for opprydding.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid. Samarbeid.

Problemstillinger
Ha god kommunikasjon og arbeidsfordeling for kvelden.

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Oppsummere og evaluere

Stikkord
Evaluere og oppsummere

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjon, samtale og skrive en kort rapport.

Problemstillinger
Hvordan gikk gjennomføringen av nyttårsballet, var planleggingen god nok. Hadde vi nok dugnadsvakter. Gjennomgang av økonomien.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Materiell fra tidligere arrangement.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Se samling 4.

Utfyllende opplysninger

Planen er et forslag til hvordan frivillige kan gå sammen og ta ansvar for planlegging og gjennomføring av et større fylkesarrangement.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.