1740 Fagmøte

Mål

Få utvidet kunnskap om det seneste innen birøkt, såvel praktisk som teoretisk.
Lære om de siste nyheter innen nærings interesser og organisasjons arbeide.
Få innsikt og ny kunnskap om faglige temaer som; pollinering, sykdomsbekjempelse og avl.

Målgruppe

Birøktere, pluss andre med interesse for birøkt/næringen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 40 til 100 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Det kan bli aktuelt å flytte noe av innholdet i kurset mellom de ulike samlingene

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Birøkt

Stikkord

Motivering. Erfaringsutveksling.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, diskusjon

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Birøkt

Stikkord

Aktuelle temaer i birøkten. Om organisasjonene Norges Birøkterlag og Honningcentralen. Omsetning av honning og salg av materiell.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, diskusjon, forelesning og demonstrasjon

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Birøkt

Stikkord

Honning, biprodukter, produktutvikling, praktisk birøkt.Det kan bli aktuelt å flytte noe av innholdet i kurset mellom de ulike samlingene

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, diskusjon, forelesning og demonstrasjon

Krav til lærer/instruktør

Svært god kunnskap i de tema de tar opp.

Opplegg for evaluering

Eget evaluerings skjema for kurset