1740 Fagmøte

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få utvidet kunnskap om det seneste innen birøkt, såvel praktisk som teoretisk. Lære om de siste nyheter innen nærings interesser og organisasjons arbeide. Få innsikt og ny kunnskap om faglige temaer som; pollinering, sykdomsbekjempelse og avl.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Birøktere, pluss andre med interesse for birøkt/næringen

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Birøkt

Stikkord
Motivering. Erfaringsutveksling.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, diskusjon

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Birøkt

Stikkord
Aktuelle temaer i birøkten. Om organisasjonene Norges Birøkterlag og Honningcentralen. Omsetning av honning og salg av materiell.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, diskusjon, forelesning og demonstrasjon

3. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Birøkt

Stikkord
Honning, biprodukter, produktutvikling, praktisk birøkt.Det kan bli aktuelt å flytte noe av innholdet i kurset mellom de ulike samlingene

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, diskusjon, forelesning og demonstrasjon

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norges Birøkterlags nettside.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Svært god kunnskap i de tema de tar opp.

Avsluttende prøve/eksamen

Eget evaluerings skjema for kurset

Utfyllende opplysninger

Det kan bli aktuelt å flytte noe av innholdet i kurset mellom de ulike samlingene. Det er også mulig å velge andre aktuelle tema innen birøkt enn de som er oppført, samt å organisere kurset med kortere og/eller lengre økter.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.