174 Nytteplanter

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakerne skal kunne kjenne igjen 15-20 ville planter og vite hvordan disse skal plukkes og behandles for å kunne brukes til mat, medisin, evt. kosmetikk og andre formål.
* De skal også vite hvordan man kan unngå å forveksle disse med giftige eller ubrukelige arter.
* Deltakerne skal i størst mulig grad lære plantenavna både på samisk og norsk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er åpent for alle, men det er en fordel om de har litt kjennskap til planter fra før.
Språklig forsøker vi å tilpasse oss til deltakerne.

Innhold

Teoridel:

  • Generelt om fordeler med å høste egen mat/medisin, og metoder for innsamling, oppbevaring og behandling.
  • Forskjellige former for trekking og koking, nedlegging i olje og sprit.
  • Bli kjent med enkelte planter, sikre kjennetegn og hvordan unngå forveksling med andre arter.

Praktisk del:

  • Tur i terrenget med innsamling.
  • Samling rundt bål med koking av te av planter vi har plukka og prøvesmaking av det som man kan spise rått.
  • Oppsummering av hva man har funnet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Viser til linkene som er satt opp under eksempler på kursprogram. Vi vil bruke datamaskin/prosjektor til teoridelen, og deltakerne vil få utdelt lokal planteliste. Vi bruker trykte floraer på forskjellige språk og disse kildene på nettet:
Nytteplanter: http://meahcci.info/plante-n.htm
Samiske og norske plantenavn: http://meahcci.info/artsdata-plante9.xls

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Vi vil vise/servere noen eksempel på det vi kan lage av plantene.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha god kjennskap til planter og bruken av dem og bør være lokalkjent der kurset skal holdes. Ikke krav om bestemt formell utdanning.

Utfyllende opplysninger

Kurset blir avholdt over to lørdager med 4-5 timer hver gang. På de to delene av kurset blir det delvis forskjellig innhold, noe repetisjon og det blir forskjellige turområder der man i stor grad vil finne forskjellige planter. Vi satser på at tilstrekkelig mange vil delta på begge dagene, til at det kan godkjennes som samla kurs, men det vil også være mulig å delta bare den ene dagen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.