174 Nytteplanter

Godkjent for 8-10 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal kunne kjenne igjen 15-20 ville planter og vite hvordan disse skal plukkes og behandles for å kunne brukes til mat, medisin, evt. kosmetikk og andre formål.
 • De skal også vite hvordan man kan unngå å forveksle disse med giftige eller ubrukelige arter.
 • Deltakerne skal i størst mulig grad lære plantenavna både på samisk og norsk.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset er åpent for alle, men det er en fordel om de har litt kjennskap til planter fra før.
Språklig forsøker vi å tilpasse oss til deltakerne.

Kursinnhold

Teoridel:

 • Generelt om fordeler med å høste egen mat/medisin, og metoder for innsamling, oppbevaring og behandling.
 • Forskjellige former for trekking og koking, nedlegging i olje og sprit.
 • Bli kjent med enkelte planter, sikre kjennetegn og hvordan unngå forveksling med andre arter.

Praktisk del:

 • Tur i terrenget med innsamling.
 • Samling rundt bål med koking av te av planter vi har plukka og prøvesmaking av det som man kan spise rått.
 • Oppsummering av hva man har funnet.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Vi vil vise/servere noen eksempel på det vi kan lage av plantene.

Lenker til eksempler på kursprogram

Programmet vil bli tilpassa til sted og tid og hvor langt planteveksten har kommet, men innholdet vil bli tatt fra disse sidene:
http://meahcci.info/plante/sattut2016n.ppt
http://meahcci.info/plante/planterboaro.doc
http://meahcci.info/plante/plante-17-n.htm
http://meahcci.info/plante/plante-18-n.htm

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha god kjennskap til planter og bruken av dem og bør være lokalkjent der kurset skal holdes. Ikke krav om bestemt formell utdanning.

Læringsressurser

Viser til linkene som er satt opp under eksempler på kursprogram. Vi vil bruke datamaskin/prosjektor til teoridelen, og deltakerne vil få utdelt lokal planteliste. Vi bruker trykte floraer på forskjellige språk og disse kildene på nettet:
Nytteplanter: http://meahcci.info/plante-n.htm
Samiske og norske plantenavn: http://meahcci.info/artsdata-plante9.xls

Eventuelle merknader

Kurset blir avholdt over to lørdager med 4-5 timer hver gang. På de to delene av kurset blir det delvis forskjellig innhold, noe repetisjon og det blir forskjellige turområder der man i stor grad vil finne forskjellige planter. Vi satser på at tilstrekkelig mange vil delta på begge dagene, til at det kan godkjennes som samla kurs, men det vil også være mulig å delta bare den ene dagen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.