1735 Organisasjonsutvikling

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi fylkeslederne innblikk i siste nytt innenfor organisasjonsarbeid, politisk arbeid og faglig arbeid.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fylkeslagsledere og fylkeskontakter

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Organisasjonsarbeid

Stikkord
Norges Birøkterlag, Honningcentralen

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesninger, diskusjon

Problemstillinger
Hva er siste nytt fra Norges Birøkterlag? Hva er siste nytt fra Honningcentralen? Hva er fylkesnytt for neste år? Hvordan integrerer vi prosjekter i organisasjonen?

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Organisasjonsarbeid

Stikkord
Organisasjon, jordbruksforhandlinger, innsendte saker

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, gruppediskusjoner

Problemstillinger
Hvordan forbereder vi organisasjonen på jordbruksforhandlingene neste år? Hvordan samarbeider Norges Birøkterlag med andre organisasjoner? Hvordan driver vi organiasjonsbygging - og hvordan skal vi gjøre dette framover? Hva er fylkeslagene opptatt av?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utdelt materiell

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap og erfaring innen de ulike temaer.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.