1735 Fylkesledermøte

Mål

Gi fylkeslederne innblikk i siste nytt innenfor organisasjonsarbeid, politisk arbeid og faglig arbeid.

Målgruppe

Fylkeslagsledere og fylkeskontakter

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 15 til 30 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Organisasjonsarbeid

Stikkord

Norges Birøkterlag, Honningcentralen

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesninger, diskusjon

Problemstillinger

Hva er siste nytt fra Norges Birøkterlag? Hva er siste nytt fra Honningcentralen? Hva er fylkesnytt for neste år? Hvordan integrerer vi prosjekter i organisasjonen?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Organisasjonsarbeid

Stikkord

Organisasjon, jordbruksforhandlinger, innsendte saker

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, gruppediskusjoner

Problemstillinger

Hvordan forbereder vi organisasjonen på jordbruksforhandlingene neste år? Hvordan samarbeider Norges Birøkterlag med andre organisasjoner? Hvordan driver vi organiasjonsbygging - og hvordan skal vi gjøre dette framover? Hva er fylkeslagene opptatt av?

Litteratur/materiell for deltakerne

Utdelt materiell

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap og erfaring innen de ulike temaer.

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema