1733 Opplæringsjakt på hjort

Godkjent for 8–32 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

• Gi uerfarne jegere kompetanse og erfaring gjennom praktisk jakt • Gi nye, uerfarne jegere anledning til å være med på jakt (unge jegere prioriteres foran eldre jegere) • Øke andelen kvinnelige jegere • Fokusere på sikker og human jakt. • Øke forståelsen for hvordan jakta fungerer som en viktig del av økologien • Gi deltagerne et grunnlag for videre jakt på hjort og annet hjortevilt. • Deltagerne skal etter kurset være i stand til å ta vare på felt vilt på en slik måte at kjøttet utnyttes på en best mulig måte. • Gi deltagerne en innføring i bruk av hund på hjortejakt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle uerfarne jegere. Ungdom og kvinner prioriteres.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Forberedelse til jakt

Stikkord
Kart, GPS, jaktradio, sikkerhet, human jakt, kvoter og forvaltning, nødvendige papirer, eventuell testskyting av våpen, etikk

Arbeidsform og gjennomføring
Teori med lærer, praksis med veiledning på skytebane

Problemstillinger
Avskytningsmodeller. Case om sikkerhet. Tenk-trykk-tal på radio for å unngå misforståelser. Kontroll av utstyr.

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Forberedelser til jakt

Stikkord
Bekledning, utstyr, våpen.

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjon/demonstrasjon

Problemstillinger
Feil tøy - støy/temperatur/vanntetthet. Diverse utstyrs funksjonalitet

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Posteringsjakt

Stikkord
Praktisk jakt ved posteringsjakt

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jakt på morgen. Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger
Aldersbestemmelse, kjønnsbestemmelse. Utvomming. Skuddplassering. Opptreden på jakt

4. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Praktisk jakt

Stikkord
Smygjakt/drivjakt/jakt med hund

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jakt på dagtid. Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger
Aldersbestemmelse, kjønnsbestemmelse. Utvomming. Skuddplassering. Opptreden på jakt. Bruk av gps. Bruk av jaktradio. Flåing.

5. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Oppsummering av jakt + sikkerhet på jakt og human jaktutførelse, puss av våpen og ivaretagelse av utstyr

Stikkord
Erfaringer fra praktisk jakt

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjon, demonstrasjon, istruksjon av våpenpuss og ivaretagelse av utstyr

Problemstillinger
Aktuelle hendelser i løpet av dagen.

6. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Praktisk jakt

Stikkord
Praktisk jakt ved posteringsjakt

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jakt på morgen. Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger
Aldersbestemmelse, kjønnsbestemmelse. Utvomming. Skuddplassering. Opptreden på jakt

7. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Praktisk jakt

Stikkord
Smygjakt/drivjakt/jakt med hund

Arbeidsform og gjennomføring
Smygjakt/drivjakt/jakt med hund

Problemstillinger
Aldersbestemmelse, kjønnsbestemmelse. Utvomming. Skuddplassering. Opptreden på jakt. Bruk av gps. Bruk av jaktradio. Flåing.

8. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Oppsummering

Stikkord
Oppsummering av jakt. Videreforedling av kjøtt. Ivaretagelse av våpen og utstyr

Arbeidsform og gjennomføring
Veiledning, demonstrasjon, praktisk trening med veiledning

Problemstillinger
Feil modning av kjøtt. Funksjonsfeil på våpen og utstyr pga manglende puss. Utveksling av erfaringer fra kurset.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Hefter om hjortejakt, sikkerhet, praktisk jakt
Forvaltning av hjortevilt - Miljødirektoratet Hjort og hjortejakt i Norge - Erling L. Meisingset Storviltjakt - Knut Brevik

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema sendes til deltagerne etter kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.