173 Agility - konkurransekurs

Godkjent for 8–40 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Videreføre opplæringen fra ulike agilitykurs for nybegynnere frem til konkurransedeltakelse på videregående nivå i offisielle konkurranser i agility.
* Førerne skal etter kurset ha kunnskaper som gjør fører og hund i stand til å delta i og gjennomføre kompliserte konkurransebaner feilfritt.
* Førerne skal etter kurset kunne lede hunden feilfritt gjennom kompliserte konkurransebaner i høyt tempo, foreta riktige føringstekniske og handlertekniske valg tilpasset egen hund og den aktuelle bane - samt kunne begrunne de valg som gjøres.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeiere som har gjennomgått kurs for øvede i agility og som vil satse mot konkurranser på høyt nivå.

Innhold

Samling 1. 2,5 t. med lærer Hva og hvordan hunden skal lære, momenter

 • Det settes opp en bane som deltakerne skal gjennomgå og komme med forslag til hvordan banen kan løses.
 • Instruktør går deretter gjennom banen med deltakerne, deltakerne forsøker å gjennomføre og instruktør veileder deltakerne underveis i banen.
 • Oppsummering av leksjon til slutt, eventuelt oppgaver å øve på til neste kurskveld.

Arbeidsform og gjennomføring Teori og praktisk læring med lærer og evt. hjelpelærer, Lærer går gjennom leksjonen teoretisk. Læring i grupper på 3-5 deltakere, rullerende undervisning.

Progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Samling 2. 2,5 t. med lærer Avstandskommandering, hinderdiskriminering

 • Demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring - Se 1. samling

Samling 3. 2,5 t. med lærer Motivering, korreksjoner i banen

 • Demonstrasjon, forklaring av korrekt gjennomføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring

Arbeidsform og gjennomføring - Se 1. samling

Samling 4. 2,5 t. med lærer Hinderpassering

 • Vinklede inn- og oppganger til hinderpassering: demonstrasjon, forklaring korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring - Se 1. samling

Samling 5. 2,5 t. med lærer Vanskelige kombinasjoner

 • Veivalg ved vanskelige kombinasjoner: demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring -Se 1. samling

Samling 6. 2,5 t. med lærer Korrigeringsteknikker, hinderinnlæring.

 • Alternative korrigeringsteknikker (shaping, klikker): demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring. Avansert hinderinnlæring: demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring Se 1. samling

Samling 7. 2,5 t. med lærer Baner med konkurransevanskelighet

 • Handling i baner med konkurransevanskelighet: demonstrasjon, forklaring på korrekt utførelse, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring - Se 1. samling

Samling 8. 2,5 t. med lærer Gjennomføring av komplisert bane

 • Gjennomføring av komplisert bane feilfritt og med god flyt: demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring- Se 1. samling

Samling 9. 2,5 t. med lærer Gjennomføring av komplisert bane

 • Gjennomføring av komplisert bane feilfritt og med god flyt: demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring- Se 1. samling

Samling 10. 2,5 t. med lærer Gjennomføring av komplisert bane

 • Gjennomføring av komplisert bane feilfritt og med god flyt: demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring - Se 1. samling

Samling 11. 2,5 t. med lærer Gjennomføring av komplisert bane

 • Gjennomføring av komplisert bane feilfritt og med god flyt: demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring - Se 1. samling

Samling 12. 2,5 t. med lærer Gjennomføring av komplisert bane

 • Gjennomføring av komplisert bane - det forutsettes at deltakerne klarer å mestre banen. Det vil bli tatt tid, og gjennomført en konkurranselignende situasjon.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
Nærmere beskrivelse står under kursets innhold.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør på relevant nivå. Erfaren agilityutøver, fortrinnsvis med hund/hunder i klasse 3.

Avsluttende prøve/eksamen

Det gjennomføres en konkurransebane på siste kursdag som det forventes at deltakerne skal gjennomføre.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.