1728 Ullkunnskap, spinning og plantefarging

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få kunnskap om ull, egenskaper og behandling.
Deltakerne skal få kunnskap om karding.
Deltakerne skal få kunnskap om spinning på rokk eller håndtein.
Deltakerne skal få kunnskap om enkel plantefarging.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for voksne og store barn/ungdom, gjerne i følge med voksen.
Forkunnskaper er ikke nødvendig.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Lære om ull. Karding

Stikkord
Lære om ull, litt om sortering og hva ulla fra de forskjellige delene av fellen egner seg til. Karding av ull til spinning.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing Demonstrasjon Herming Praktisk arbeid

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Spinning. Lære om plantefarging

Stikkord
Spinning på rokk og/eller håndtein. Enkel plantefarging av ferdig garn, og evt. løs ull.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing Demonstrasjon Herming Praktisk arbeid

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere må ha med egen rokk og karder, og evt. håndtein.
Håndteiner kan lånes/kjøpes av lærer.
Tilgang til vann, strøm og kokeplater.
Lærer tar med aktuell litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer som har god kunnskap om ull, spinning og plantefaring.
Lærer som kan legge tilrette kurset på en pedagogisk god måte.

Utfyllende opplysninger

Kurset kan gjennomføres på ulike måter som feks. 16 timer (8 timer lørdag + 8 timer søndag) pluss evt. 2 – 3 timer på fredag = 18 timer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.