1728 Ullkunnskap, spinning og plantefarging

Mål

Deltakerne skal få kunnskap om ull, egenskaper og behandling. Deltakerne skal få kunnskap om karding. Deltakerne skal få kunnskap om spinning på rokk eller håndtein. Deltakerne skal få kunnskap om enkel plantefarging.

Målgruppe

Kurset passer for voksne og store barn/ungdom, gjerne i følge med voksen. Forkunnskaper er ikke nødvendig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset kan gjennomføres på ulike måter som feks. 16 timer (8 timer lørdag + 8 timer søndag) pluss evt. 2 – 3 timer på fredag = 18 timer

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Lære om ull. Karding

Stikkord

Lære om ull, litt om sortering og hva ulla fra de forskjellige delene av fellen egner seg til. Karding av ull til spinning.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing Demonstrasjon Herming Praktisk arbeid

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Spinning. Lære om plantefarging

Stikkord

Spinning på rokk og/eller håndtein. Enkel plantefarging av ferdig garn, og evt. løs ull.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing Demonstrasjon Herming Praktisk arbeid

Litteratur/materiell for deltakerne

Deltakere må ha med egen rokk og karder, og evt. håndtein. Håndteiner kan lånes/kjøpes av lærer. Tilgang til vann, strøm og kokeplater. Lærer tar med aktuell litteratur.

Krav til lærer/instruktør

Lærer som har god kunnskap om ull, spinning og plantefaring. Lærer som kan legge tilrette kurset på en pedagogisk god måte.