1726 Overværsøk for redningshunder.

Mål

Ekvipasjen skal kunne ved taktisk bruk av vind og terreng søkeav et større område i høyfjellet. De skal også kunne søke fra motorisert kjøretøy. Ekvipasjen skal kunne forberede sin hund til optimalt søk ved riktig ernæring, både i forkant, under og etter hardt hundearbeid.

Målgruppe

Norske Redningsunders ekvipasjer, alle nivåer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 12 til 26 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2,5

Tema

Kurs i overværsøk for Norske Redningshunders ekvipasjer, alle nivåer.

Stikkord

Teoretisk gjennomgang av: øvelsen overværsøk i åpent terreng, søk fra motorisert kjøretøy, taktisk bruk av terreng og taktisk bruk av vind i søket.

Arbeidsform og gjennomføring

Felles teori for alle 4 treningslagene og i egne grupper med hver sin instruktør. Gjennomgang og kartlegging av hver enkelt ekvipasjes nivå og hva som må gjøres for å optimere lange overværsøk for hver ekvipasje.

Problemstillinger

Kartlegging av de ulike nivåer ekvipasjene har. Hvordan kommer videre og utvikle søket? Finne passende treningsform og oppgaver anpasset hver enkelt ekvipasje.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Kurs i overværsøk for Norske Redningshunders ekvipasjer, alle nivåer.

Stikkord

Praktisk arbeid: overværsøk i åpent terreng, søk fra motorisert kjøretøy, taktisk bruk av terreng og taktisk bruk av vind i søket. Føring av hund for å få optimal utnyttelse av hundens energi under arbeid og i forbindelse med restitusjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid ute i høyfjellet, fokus på styring av hunden i forhold til terreng og vind. Søk fra motorisert kjøretøy. Fokus på at hundene lykkes med å plukke opp fert av menneske mens den sitter sammen med hundefører bakpå tilhenger og at hunden takler å gå rett ut i søk. Tilvenning for nyere ekvipasjer i å sitte på med motorisert kjøretøy og å lese hunden under transport langs fjellveier. Forelesning om ernæring og føring av hund, råd og tips, diskusjon i plenum.

Problemstillinger

Evaluering etter hvert søk en ekvipasje gjør i sitt søk, tilbakemeldinger og veiledning. Innspill fra andre i treningslaget. Hva er neste skritt for å få ønsket progresjon? Har hunden nesen - "på"? Hva kan vi gjøre for å oppnå dette dersom hunden har andre "interesser"? Takler hunden å søke etter å ha blitt fraktet på tilhenger bak en 4-hjuling?

3. samling

Timer med lærer: 6,5

Tema

Kurs i overværsøk for Norske Redningshunders ekvipasjer, alle nivåer.

Stikkord

Praktisk arbeid: overværsøk i åpent terreng, taktisk bruk av terreng og taktisk bruk av vind i søket. Overværsøk i beferdet fjellområde. Mye av det samme som samling 2.

Arbeidsform og gjennomføring

Videreføring av trening og øvelser 2.samling. Praktisk arbeid ute i høyfjellet, fokus på styring av hunden i forhold til terreng og vind. Taktisk arbeid ved å lese vind, hund og terreng. Trening i ledelse av et søk OL-arbeid. Søk på overvær der det er byggmasse og fjellvann samt i beferdet området.

Problemstillinger

Evaluering etter hvert søk en ekvipasje gjør i sitt søk, Tilbakemeldinger og veiledning. Innspill fra andre i treningslaget. Hva er neste skritt for å få ønsket progresjon? Har hunden nesen "på"? Hva kan vi gjøre for å oppnå dette dersom hunden har andre "interesser"? Hvordan løser hunden oppgaven med å søke etter "savnede" når det er et større vann mellom hunden og den "savnede"? Hva gjør vi for at hunden skal være effektiv i sitt søk? Hva gjør vi om hunden kobler ut og ikke vil følge opp ferten av menneske i fjellet? Hva gjør vi om hunden ikke går rundt vannet eller svømmer over, men at den stopper opp?

Krav til lærer/instruktør

Utdannet (ettersøk) instruktør og dommer i Norske Redningshunder.

Opplegg for evaluering

Evaluering skjer etter hver treningsøkt ute i terrenget i hvert treningslag. Instruktørene holder interne møter under samlingene.