1723 Spesialsøk - Modul 2 - ID-spor

Mål

På kurset får deltakerne grunnleggende kunnskaper om spor med vekt på ID-lukt uansett miljøforstyrrelser og underlag.
I løpet av kurset vil det bli gjennomført en del korte sporsekvenser som bygger og utvider hundens sporforståelse og sporferdigheter. Gjennom praktisk trening og observasjon vil hundeførerne settes i stand til å forstå hundenes atferd ("lese" hundene) under sporing.

Målgruppe

Målgruppen er alle hundeeiere/-interesserte som ønsker mer kunnskap om hund og arbeid med søk.
Deltakerne må ha gjennomført Modul I - Intro-kurs i spesialsøk - eller tilsvarende.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Modul 2 - ID-spor er et grunnleggende sporkurs med vekt på ID-lukt – dvs. en type spor hvor hunden skal følge den personlige lukta til én bestemt person – uansett miljøforstyrrelser og underlag. Kurset er også egnet for de som ønsker å fortsette med vanlig bruksspor eller blodspor.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Grunnleggende sportrening - teori

Stikkord

• Grunnleggende sportrening og tilhørende teori
• Bruk av ”smeller” - objektet hunden må lukte på for å vite hvilket ID-spor den skal følge

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing - demonstrasjon og videoeksempler

Problemstillinger

Spørsmål og synspunkter

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Fordypning i detaljer i forbindelse med sportrening. Teori og praksis.

Stikkord

• Diskriminering
• Markeringstrening
•"Handling" i sporet
• Hvordan kan vi ”lese hunden” under sporing?
• Belønning i sporet og ved sporslutt
• Motivasjonsbygging
• Hvorfor er leken så viktig?

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing og praktisk trening

Problemstillinger

Fokus på samarbeide og motivasjon. Spørsmål og synspunkter.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Ulike spor-typer og miljøets påvirkning

Stikkord

• Harde spor som asfalt, betong, brostein med mer
• Miljøets betydning
•Taktikk ved sporlegging
• Kalibreringsøvelser
• Egnet utstyr

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing og praktisk trening

Problemstillinger

Fokus på samarbeide og motivasjon. Spørsmål og synspunkter.

Litteratur/materiell for deltakerne

Treningsmateriell og kursperm deles ut på kurset.

Opplegg for evaluering

Studieforbundets evalueringsskjema deles ut etter endt kurs og evaluering er anonym.