1723 Spesialsøk - Modul 2 - ID-spor

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • På kurset får deltakerne grunnleggende kunnskaper om spor med vekt på ID-lukt uansett miljøforstyrrelser og underlag.
  • I løpet av kurset vil det bli gjennomført en del korte sporsekvenser som bygger og utvider hundens sporforståelse og sporferdigheter.
  • Gjennom praktisk trening og observasjon vil hundeførerne settes i stand til å forstå hundenes atferd ("lese" hundene) under sporing.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er alle hundeeiere/-interesserte som ønsker mer kunnskap om hund og arbeid med søk.
Deltakerne må ha gjennomført Modul I - Intro-kurs i spesialsøk - eller tilsvarende.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Grunnleggende sportrening - teori

Stikkord
• Grunnleggende sportrening og tilhørende teori
• Bruk av ”smeller” - objektet hunden må lukte på for å vite hvilket ID-spor den skal følge

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing - demonstrasjon og videoeksempler

Problemstillinger
Spørsmål og synspunkter

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Fordypning i detaljer i forbindelse med sportrening. Teori og praksis.

Stikkord
• Diskriminering
• Markeringstrening
•"Handling" i sporet
• Hvordan kan vi ”lese hunden” under sporing?
• Belønning i sporet og ved sporslutt
• Motivasjonsbygging
• Hvorfor er leken så viktig?

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing og praktisk trening

Problemstillinger
Fokus på samarbeide og motivasjon. Spørsmål og synspunkter.

3. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Ulike spor-typer og miljøets påvirkning

Stikkord
• Harde spor som asfalt, betong, brostein med mer
• Miljøets betydning
•Taktikk ved sporlegging
• Kalibreringsøvelser
• Egnet utstyr

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing og praktisk trening

Problemstillinger
Fokus på samarbeide og motivasjon. Spørsmål og synspunkter.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Treningsmateriell og kursperm deles ut på kurset.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Studieforbundets evalueringsskjema deles ut etter endt kurs og evaluering er anonym.

Utfyllende opplysninger

Modul 2 - ID-spor er et grunnleggende sporkurs med vekt på ID-lukt – dvs. en type spor hvor hunden skal følge den personlige lukta til én bestemt person – uansett miljøforstyrrelser og underlag. Kurset er også egnet for de som ønsker å fortsette med vanlig bruksspor eller blodspor.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.