1720 Fiske med garn og tilberedning

Godkjent for 8 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære om garnfiske og å utnytte naturens ressurser.
 • Lære praktisk garnfiske fra båt og stell av garn.
 • Lære om bearbeiding av fisk.
 • Lære å lage mat av fisk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H ere i aldersgruppe 14-18 år

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:

 • Hvorfor fisker vi?
 • Hva slags fisk er det vi får i vårt området?
 • Fiskekort og forvaltning.
 • Garnfiske i ferskvann, innsjø.

Stikkord:

 • Omfatter alle elementer i garnfiske.
 • Sette garn, ta opp garn, rense garn, sløye fisk.
 • Lære om ulike arter som ørret, sik, abbor, gjedde.

Arbeidsform og gjennomføring:
Lærer instruerer og praktisk gjennomføring i båt og på land.

Problemstillinger:
Hva må en ta hensyn til når en fisker fra båt?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Tilberedning av mat med fisk.

Stikkord:

 • Røke fisk i røkovn.
 • Koke fisk, bake fisk i glør, steke fisk.
 • Bruke kjele og bål.
 • Tilberedingsmulighetene er mange.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk ute i naturen med veiledning.

Problemstillinger:
Hvilken fisk egner seg best til de ulike tilbredingsmulighetene?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Ulike fiskebøker.
 • Forskjellg utstyr til garnfiske og tilberedning av fisk.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Aktiv og ivrig fisker som kan ulike fangstmetoder og å lage redskap

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering skjer i gruppen etter avsluttet kurs. Muntlig, basert på erfaringer gjort underveis.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.