1720 Fiske med garn og tilberedning

Mål:

Lære om garnfiske og å utnytte naturens ressurser.
Lære praktisk garnfiske fra båt og stell av garn.
Lære om bearbeiding av fisk.
Lære å lage mat av fisk.

Målgruppe:

4H ere i aldersgruppe 14-18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Hvorfor fisker vi? Hva slags fisk er det vi får i vårt området? Fiskekort og forvaltning. Garnfiske i ferskvann, innsjø.

Stikkord:

Omfatter alle elementer i garnfiske. Sette garn, ta opp garn, rense garn, sløye fisk.
Lære om ulike arter som ørret, sik, abbor, gjedde.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærer instruerer og praktisk gjennomføring i båt og på land.

Problemstillinger:

Hva må en ta hensyn til når en fisker fra båt?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Tilberedning av mat med fisk.

Stikkord:

Røke fisk i røkovn. Koke fisk, bake fisk i glør, steke fisk. Bruke kjele og bål. Tilberedingsmulighetene er mange.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk ute i naturen med veiledning.

Problemstillinger:

Hvilken fisk egner seg best til de ulike tilbredingsmulighetene?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ulike fiskebøker. Forskjellg utstyr til garnfiske og tilberedning av fisk.

Krav til lærer/instruktør:

Aktiv og ivrig fisker som kan ulike fangstmetoder og å lage redskap

Opplegg for evaluering:

Evaluering skjer i gruppen etter avsluttet kurs. Muntlig, basert på erfaringer gjort underveis.