1719 Dropskoking

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Deltakerne skal lære å lage godteri på gammelt vis.
  • Det fokuseres også på ingredienser og hva som er godt for kropp og sinn.
  • Deltakerne skal lære om sikkerhet og helse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 12 år og oppover.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Dropskoking: teori, historie, sikkerhet, helse, praktisk gjennomføring

Stikkord:

  • Hvilke ingredienser trenger man for å lage drops og karameller?
  • Gjennomgang av gamle oppskrifter og historie omkring; ved hvilke anledninger disse oppskriftene ble brukt
  • Praktisk gjennomføring der man lager grunnoppskrift og tilsetter ulike smaker. Prøve seg frem med ulike måter å forme dropsene på.
  • NB! Fokus på sikkerhet, varmt sukker kan være skummelt. Smaksprøver til alle.
  • Diskusjon om helse og ernæring.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk øvelse under kyndig veiledning.

Problemstillinger:
Er hjemmelaget godteri sunnere og bedre det det godteriet vi kjøper i butikken? Hvor mye godteri kan vi spise pr. uke uten at det bidrar til økt helserisiko?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:

  • Gamle oppskrifter og kokebøker.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må kunne bruke nødvendig utstyr, og kursinstruktør skaffer gamle oppskrifter og gamle "godterihistorier". Må ha erfaring med bruk av smeltet sukker i samhandling med barn og unge.

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering av kurs, av egen innsats og hva man har lært og av produktene i gruppa; knyttet til smaksprøvene!

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.