1719 Dropskoking

Mål:

Deltakerne skal lære å lage godteri på gammelt vis. Det fokuseres også på ingredienser og hva som er godt for kropp og sinn.
Deltakerne skal lære om sikkerhet og helse.

Målgruppe:

Ungdom fra 12 år og oppover.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Dropskoking: teori, historie, sikkerhet, helse, praktisk gjennomføring

Stikkord:

Hvilke ingredienser trenger man for å lage drops og karameller?
Gjennomgang av gamle oppskrifter og historie omkring; ved hvilke anledninger disse oppskriftene ble brukt?
Praktisk gjennomføring der man lager grunnoppskrift og tilsetter ulike smaker. Prøve seg frem med ulike måter å forme dropsene på.
NB! Fokus på sikkerhet, varmt sukker kan være skummelt. Smaksprøver til alle.
Diskusjon om helse og ernæring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse under kyndig veiledning.

Problemstillinger:

Er hjemmelaget godteri sunnere og bedre det det godteriet vi kjøper i butikken? Hvor mye godteri kan vi spise pr. uke uten at det bidrar til økt helserisiko?

Krav til lærer/instruktør:

Må kunne bruke nødvendig utstyr, og kursinstruktør skaffer gamle oppskrifter og gamle "godterihistorier". Må ha erfaring med bruk av smeltet sukker i samhandling med barn og unge.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Gamle oppskrifter og kokebøker.

Opplegg for evaluering:

Evaluering av kurs, av egen innsats og hva man har lært og av produktene i gruppa; knyttet til smaksprøvene!